Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:1717

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent…

Hits:6404

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent na Fakultetu za ekologiju, sa...

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je …

Hits:15270

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je originalni naučni rad u...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki a…

Hits:15510

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki aspekti anonimnih prijava” učestvovao...

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na…

Hits:16976

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu…

Hits:27167

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu „Kriminalističko operativna djelatnost...

Doc. dr Dijana Grahovac i doc. dr Biljan…

Hits:29381

Doc. dr Dijana Grahovac i doc. dr Biljana Baraković objavile...

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na…

Hits:34125

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na naučno stručnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijevic je učestvovao na…

Hits:34858

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na Naučno stručnoj konferenciji...

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Univerzitet u Banjaluci

II Ciklus

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka pored osnovnih studija izvodi i studije drugog ciklusa. Studije drugog ciklusa regulisane su posebnim pravilima i pravilnicima, a naročito su uređena pravila upisa, trajanje studija, razvrstanost studijskih programa po oblastima, definišu se cilj i ishodi procesa učenja studijskih programa i određena su zvanja koja se stiču nakon završetka studija drugog ciklusa.

 

Akademske studije drugog ciklusa se organizuju iz sljedećih studijskih programa:

 

DRUŠTVENE NAUKE

 

 

PRIRODNE NAUKE

 

 

HUMANISTIČKE NAUKE

 

 

Akademske studije drugog ciklusa traju jednu godinu. Pravo upisa na akademske studije drugog ciklusa na navedene studijske programe imaju svi kandidati koji su završili prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarili 240 ECTS bodova, a čiji nastavni planovi i programi završenih fakulteta imaju u većem dijelu usaglašenost sa nastavnim planovima i programima ponuđenih smjerova.

 

Kandidati kod kojih nisu usaglašeni nastavni planovi i programi u većoj mjeri polagaće diferncijalne ispite, to jeste razliku predmeta koje je definisalo Naučno-nastavno vijeće Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i to:

 

1. Finansijski, bankarski i berzanski menadžment i Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća

 

2. Pravne nauke

 

3. Računarske i informacione tehnologije

 

4. Ekologija

 

5. Dizajn

 

6. Turizam

 

7. Hotelijerstvo

 

  • Hotelijerstvo
  • Restoraterstvo
  • Gastronomija

 

Konkurse za upis studenata na drugi ciklus visokog obrazovanja možete pregledati OVDJE.