Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:193

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent…

Hits:4236

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent na Fakultetu za ekologiju, sa...

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je …

Hits:12614

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je originalni naučni rad u...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki a…

Hits:12692

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki aspekti anonimnih prijava” učestvovao...

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na…

Hits:14202

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu…

Hits:24255

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu „Kriminalističko operativna djelatnost...

Doc. dr Dijana Grahovac i doc. dr Biljan…

Hits:26495

Doc. dr Dijana Grahovac i doc. dr Biljana Baraković objavile...

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na…

Hits:30964

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na naučno stručnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijevic je učestvovao na…

Hits:31699

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na Naučno stručnoj konferenciji...

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

UPS | Univerzitet u Banjaluci

III ciklus

Na trećem ciklusu studija (doktorski studij) izvodimo studijski program Ekonomija i finanasije (180 ECTS) u trajanju od tri godine sa smjerovima:

 

- Računovodstvo i finansije,

- Makroekonomija i razvoj,

- Menadžment i poslovna ekonomija.

 

Po odbrani doktorske disertacije kandidat stiče akademski naziv doktor ekonomskih nauka.

 

Dodatne informacije možete dobiti u našim službama u Banjaluci, Sarajevu i Bijeljini.

 

 

Konkurs za upis studenata na studije trećeg ciklusa

Dozvola za izvođenje studijskog programa III ciklusa studija

Nastavni plan i program III ciklusa studija

Računovodstvo i finansije

Makroekonomija i razvoj

Menadžment i poslovna ekonomija