Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Modelovanje HR modul-a u telekomunikacio…

Hits:9334

Mihajlo Travar, Ilija Šušić, Nebojša Kuduz, Slaven Popović (Vol. 16,...

„The application of CAD / CAM technology…

Hits:9351

ŠušićIlija, Travar Mihajlo, Šušić Milan (2017), „The application of CAD...

„Foreign direct investments and their im…

Hits:9328

Šušić Ilija, Stojanović Mirjana, Šušić Milan (2017  „Foreign direct investments...

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:13695

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent…

Hits:20248

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent na Fakultetu za ekologiju, sa...

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je …

Hits:31921

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je originalni naučni rad u...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki a…

Hits:32382

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki aspekti anonimnih prijava” učestvovao...

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na…

Hits:32958

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu…

Hits:45255

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu „Kriminalističko operativna djelatnost...

ups u slikama

Studentske vijesti

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

 brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Međunarodna saradnja

Biljana Barakovic

 

Univerzitet za poslovne studije ima razvijene oblike međunarodne saradnje kroz evropske (međunarodne) projekte, bilateralne ugovore, zajedničke programe i sl. Od samog osnivanja Univerzitet ima dobro organizovanu službu koja se bavi međunarodnom saradnjom, što pokazuju mnogobrojni potpisani sporazumi o saradnji, projekti i skupovi na kojima su učestvovali nastavnici, saradnici i studenti Univerziteta za poslovne studije.

 

Na Univerzitetu za poslovne studije osnovan je centar za međunarodnu saradnju. Koordinator ovog centra je Prof. dr Biljana Baraković. U radu centra učestvuju profesori i saradnici kako Univerziteta za poslovne studije tako i profesori sa partnerskih visokoobrazovnih institucija.

 

NAJVAŽNIJI UGOVORI O SARADNJI:

 

 • Sporazum o saradnji Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Privredne Akademije u Novom Sadu ( 72/05 od 12.09.2005.)

  Ugovor o projektu „Gost četvrtkom“ između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Centra za strategiju i razvoj d.o.o. Zagreb (190/07 od 22.05.2007.)

 • Sporazum o akademskom partnerstvu za podršku realizacije dodiplomskih i poslije diplomskih studija prema programima Algonquin College (saopšenje za javnost o potpisivanju sporazuma i održavanju predavanja Branka Miljevića, Dekana Algonquin College iz Kanade ( 200/07 od 06.06.2007.)

 •  Sporazum o akademskom partnerstvu za podršku realizacije dodiplomskih i poslije diplomskih studija kroz korištenje i razmjenu bibliotekarske građe između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Pravnog fakulteta u Banjaluci (345/07 od 26.07.2007.)
 • Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Instituta za istraživanje održivih eko sustava, iz Velike Gorice ( 5320/09 od 02.12.2009.)

 • Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske,u Banjaluci ( 5319/09 od 02.12.2009.)

 • Sporazum o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Fakulteta DOBA u Mariboru ( 5792/09 od 28.12.2009.)

 • Sporazum o nastavno-naučnoj saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Instituta zaštite, ekologije i informatike naučno istraživački institut u Banja Luci ( 5804/09 od 29.12.2009.)

 • Sporazum o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i University of Transilvania (889/10 od 25.03.2010.)

 • Sporazum o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i University Campus of Pomezia „Selva dei Pini „ Rome, (Italy) (1463/10 od 11.05.2010.)

 • Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Visoke poslovno tehničke škole iz Doboja ( 3461/10 od 30.07.2010.)

 • Sporazum o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Komunikološkog fakulteta iz Banjaluke ( 3667/10 od 12.08.2010.)

 • Ugovor o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Nezavisnog univerziteta Banja Luka i Aneks ugovora (3871/10 od 31.08.2010.)

 • Ugovor o saradnji između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i Banja Luka College i Aneks ugovora ( 3921/10 od 02.09.2010.)

 • Sporazum o međusobnom sporazumjevanju i saradnji br 5137/10 od 13.10.2010.godine 2 državna i šest privatnih univerziteta

 • Ugovor o saradnji sa Visokom školom za primjenjene i pravne nauke Prometej br. 5290/10 od 20.10.2010. i Anex ugovora br. 5291/10 od 20.10.2010.godine

 • Ugovor o naučno i poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti zaštite životne sredine sa Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“ iz Beograda, zaključen dana 23.11.2010.godine (6016/10 od 23.11.2010.)

 • Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija u Čačku (6075/10 od 25.11.2010.)

 • Ugovor o uzajamnoj saradnji sa Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ( 861/10 od 09.12.2010.godine)

 • Ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Novoj Gorici, Slovenija (2264/11 od 09.06.2011.)

 • Ugovor o saradnji sa Univerzitetom za poslovni inženjering i menadžment (3403/11 od 15.07.2011.)

 • Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica UDG) Podgorica (7117/11 od 30.11.2011.godine)

 • Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu br. 7316/11 od 12.12.2011.godine.

 • Memorandum o razumjevanju sa 3DV Global Ltd Jerusalem – Izrael br. 7377/11 od 14.12.2011.godine i Anex br. 7378/11 od 14.12.2011.godine

 • Sporazum između Univerziteta za poslovne studije Banja Luka i EKOB – Ekološki pokret – Beograd o zajedničkom izdavanju Časopisa za ekologiju „EKOB“

 • Ugovor sa Poljoprivrednom školom u Banjaluci br. 1279/12 od 03.04.2012.

 • Sporazum o saradnji u cilju ubrzavanja održivog razvoja u zemljama zapadnog Balkana br. 2209/12 od 15.06.2012.godine

 • Memorandum o zajedničkoj saradnji u oblasti karijernog savjetovanja, neformalnog obrazovanja i omladinskog informisanja između Centra za razvoj karijere RS i Studentskog parlamenta UPS-a br. 1127/13 od 22.03.2013.

 • Memorandum o zajedničkoj saradnji u oblasti mobilnosti mladih omladinskog turizma sa Ferijalnim savezom RS br. 1467/13 od 05.04.2013.

 • Ugovor o obavljanju prakse studenata sa Turističkom organizacijom grada Banja Luke br. 1536/13 od 11.04.2013.

 • Sporazum o znanstveno-razvojnoj saradnji saEkonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci br. 3168/13 od 03.07.2013.

 • Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa GEA College – Fakultet za podjetinštvo, Slovenija br. 6930/13 od 19.11.2013.

 • Sporazum o saradnji sa Veleučilištem „Nikola Tesla“ iz Gospića (br. 4/14 od 13.01.2014.)

 • Sporazum o obavljanju studentske prakse sa Republičkim zavodom za statistiku (br. 413/14 od 06.02.2014.)

 • Sporazum o obavljanju studentske prakse sa Axelyos solutions – direktor Boris Todorović, br. 490/14 od 12.02.2014.godine

 • Sporazum o obavljanju studentske prakse sa Vodovodom (br. 1032/14 0od 17.03.2014.)

 • Sporazum o obavljanju studentske prakse sa Komisijom za hartije od vrijednosti (br. 1033/14 od 17.03.2014)

 • Pismo namjere WIFI International Austrija (1157/14 od 25.03.2014.)

 • Sporazum o organizovanju stručne prakse studenata sa Poljoprivrednim institutom Republike Srpske (br. 1318/14 od 11.04.2014) 

 • Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja – Primorski Univerzitet Slovenija(br. 1417/14 od 25.04.2014. god)

 • Sporazum o saradnji sa Nacionalnim istraživačkim univerzitetom iz Rusije