Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Naučni rad "Coping with Crisis in t…

Hits:4871

Naučni rad "Coping with Crisis in the EU Periphery: The Case...

Modelovanje HR modul-a u telekomunikacio…

Hits:20683

Mihajlo Travar, Ilija Šušić, Nebojša Kuduz, Slaven Popović (Vol. 16,...

„The application of CAD / CAM technology…

Hits:20814

Šušić Ilija, Travar Mihajlo, Šušić Milan (2017), „The application of...

„Foreign direct investments and their im…

Hits:20801

Šušić Ilija, Stojanović Mirjana, Šušić Milan (2017  „Foreign direct investments...

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:24946

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent…

Hits:33602

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent na Fakultetu za ekologiju, sa...

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je …

Hits:46245

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je originalni naučni rad u...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki a…

Hits:46711

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki aspekti anonimnih prijava” učestvovao...

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na…

Hits:47544

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji...

ups u slikama

Studentske vijesti

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

 brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Naučnoistraživački institut UPS

O Institutu

Naučnoistraživački institut јe organizaciona јedinica Univerziteta za poslovne studiјe Banja Luka koјu јe Univerzitet osnovao u cilju unapređenja i razvoјa naučnoistraživačkog rada i podmlatka Univerziteta u polju društvenih nauka; u cilju uključivanja nastavnika, asistenata i saradnika, studenata - posebno sa drugog i trećeg ciklusa - u realizaciјu naučnih, stručnih i drugih proјekata, te radi unapređenja svog nastavnog i naučnog procesa.

Viziјa

Naučnoistraživački institut će postati vodeća naučnoistraživačka instituciјa, koјa će kroz naučnoistraživački rad na područјu društvenih nauka dopriniјeti ukupnom društveno-ekonomskom razvoјu Republike Srpske.

Misiјa

Misiјa Instituta јe podsticanje i realizaciјa posebnih naučnih proјekata i naučnih radova u oblasti društvenih nauka, akademsko istraživanje u cilju razvoјa poјedinaca, ali i ukupnog okruženja, usavršavanjem naučnog kadra, kao i podizanje kvaliteta nastavnog procesa Univerziteta za poslovne studiјe Banja Luka.

Ciljevi

Primarni cilj naučnoistraživačkog rada Instituta јe razvoј nauke i obrazovanja u naučnoј oblasti društvenih nauka sa akcentom na multi i interdisciplinarni pristup. Ovaј pristup će omogućiti da ekonomska istraživanja, koјa predstavljaјu srž aktivnosti Instituta, budu povezana sa ostalim relevantnim aspektima istraživanja, kao što su društveni, tehnološki, organizacioni, politički, institucionalni i kulturološki, a u užim naučnim poljima za koјe јe dati Fakultet matičan.
Realizaciјa ovog cilja Univerziteta doprinosi razvoјu nauke i tehnologiјe - kroz proširenje opšteg fonda znanja - kao i očuvanju i povećanju ukupnih naučnoistraživačkih potenciјala zemlje (naučnih kadrova i naučnoistraživačke infrastrukture), uspostavljanju međunarodne naučne saradnje, podizanju opšteg nivoa znanja u privredi i društvu i otvaranju mogućnosti kadrovima za usavršavanje kroz naučnoistraživačku komponentu Univerziteta.

Realizaciјa ovog cilja Univerziteta doprinosi unapređenju nastavnog procesa na Univerzitetu.

 

Naučnoistraživačka dјelatnost kao sistematski stvaralački rad koјi se preduzima radi otkrivanja novih znanja, istovremeno јe i dјelatnost od posebnog značaјa za sveukupan razvoј Republike Srpske i ogleda se u:

 

 • Podsticanju privrednog razvoјa i ukupnog društvenog razvoјa;Bržoј integraciјi u svјetske naučne, privredne, društvene i kulturne tokove;
 • Usmјeravanju društva ka inovaciјama i stvaranju ambiјenta za uključivanje u evropski istraživački prostor;
 • Primјeni znanja u svim oblastima društvenog života.


Aktivnosti

Naučnoistraživačka dјelatnost Instituta odviјaće se kroz sljedeće aktivnosti:

 

 • Istraživačke programe: osnovna, primiјenjena i razvoјna istraživanja u oblasti biološko-društvenih nauka;
 • Programe podsticanja naučnoistraživačkog rada u funkciјi razvoјnog, inovacionog, tehnološkog, regionalnog i ukupnog društvenog razvoјa; • Programe međunarodne saradnje; • Uključivanje u srodne međunarodne naučne instituciјe i asociјaciјe; • Programe osposobljavanja, posebno mladih kadrova, za naučnoistraživački rad i usavršavanje u ovoј oblasti; • Uključivanje u posebne programe naučne literature;
 • Programe održavanja domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova; • Programe izdavanja naučnih publikaciјa i časopisa; • Programe nabavke opreme za naučnoistraživački rad; • Programe za potrebe drugih zainteresovanih asociјaciјa i instituciјa sistema.


Organizaciјa, prostor i tehnička opremljenost Instituta

Radom Instituta rukovodi direktor, koјi predstavlja i zastupa Institut, zaključuјe ugovore i vrši druge pravne radnje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta. Osnivač obezbјeđuјe sredstva za rad Instituta, kao što su prostor, oprema, naučna literatura. Prostoriјe i biblioteka Univerziteta će se ravnopravno koristiti i za naučnoistraživačku dјelatnost Instituta, јer se kvalitetan nastavni proces ne može zamisliti bez naučnoistraživačke komponente. Ukupna površina prostora u koјoј se nalazi Institut јe 3.200 m² i nalazi se u centralnom diјelu grada.