Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Naučni rad "Coping with Crisis in t…

Hits:4872

Naučni rad "Coping with Crisis in the EU Periphery: The Case...

Modelovanje HR modul-a u telekomunikacio…

Hits:20684

Mihajlo Travar, Ilija Šušić, Nebojša Kuduz, Slaven Popović (Vol. 16,...

„The application of CAD / CAM technology…

Hits:20816

Šušić Ilija, Travar Mihajlo, Šušić Milan (2017), „The application of...

„Foreign direct investments and their im…

Hits:20803

Šušić Ilija, Stojanović Mirjana, Šušić Milan (2017  „Foreign direct investments...

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:24947

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent…

Hits:33602

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent na Fakultetu za ekologiju, sa...

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je …

Hits:46246

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je originalni naučni rad u...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki a…

Hits:46712

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki aspekti anonimnih prijava” učestvovao...

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na…

Hits:47546

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji...

Studentske vijesti

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

 brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Pravna klinika

cekicPravna klinika (legal clinic, law clinic, law school clinic) je program pravničkog školovanja koji obezbjeđuje neposredno pravničko iskustvo studentima pravnih fakulteta, a istovremeno opslužuje različite klijente kojima je potrebno pružanje besplatnih pravnih savjeta. Pravne klinike najčešće postupaju po principu "pro bono" u određenim pravnim pitanjima, čime se obezbjeđuju besplatni pravni savjeti.

 

Pravna klinika je interaktivni metod edukacije studenata prava. Studenti tako stiču praktične vještine koje će im biti potrebne kako bi svoju buduću profesiju obavljali kompetentno, savjesno i sa visokim profesionalnim moralom.

 

Pored obrazovanja studenata prava, što je i prioritetan cilj, pravne klinike imaju i vrlo značajnu društvenu ulogu. Naime, u svakom društvu postoji manji ili veći dio populacije koji sebi ne može da obezbijedi advokata, odnosno odgovarajuću pravnu pomoć u rješavanju različitih problema.

Pravne klinike koje rade sa živim klijentima preuzimaju na sebe saradnju i pružanje pravnih savjeta takvim licima, a istovremeno obezbjeđuju i klijente sa kojima će raditi njihovi studenti, uz superviziju profesora.

 

Kliničko pravno obrazovanje ima dvije svrhe:

 

 1. Praktične vještine i profesionalna odgovornost koju stiču studenti uz mogućnost da pravo primjenjuju na žive ljude u stvarnim životnim situacijama
 2. Besplatni pravni savjeti za siromašne, tj. za ljude kojima prijeti rizik socijalne isključenosti.

 

Pravne savjete pružaju studenti koji su završili  posebnu obuku na Pravnoj klinici sa iskusnim profesorima i advokatima.

 

U okviru Pravne klinike Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije Banja Luka realizuju se sljedeće aktivnosti:

 

 1. Simulaciona suđenja;
 2. Predavanja: interaktivna rasprava o aktuelnim pitanjima;
 3. Praktična nastava: predavanje od strane stručnjaka pravne prakse.