Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:193

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent…

Hits:4236

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent na Fakultetu za ekologiju, sa...

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je …

Hits:12614

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je originalni naučni rad u...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki a…

Hits:12692

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki aspekti anonimnih prijava” učestvovao...

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na…

Hits:14202

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu…

Hits:24255

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu „Kriminalističko operativna djelatnost...

Doc. dr Dijana Grahovac i doc. dr Biljan…

Hits:26495

Doc. dr Dijana Grahovac i doc. dr Biljana Baraković objavile...

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na…

Hits:30964

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na naučno stručnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijevic je učestvovao na…

Hits:31699

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na Naučno stručnoj konferenciji...

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Dokumenta

Pravna akta

pdf

Zakon o izmjenama zakona o visokom obrazovanju 44/15

pdf

Zakon o visokom obrazovanju 73/10

pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 90/16

pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 104/11

pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 84/12

pdf Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 108/13

 

pdf

Statut Univerziteta za poslovne studije

pdf

Strategija UPS

pdf  

Strategija kvaliteta UPS

pdf  

Pravilnik o osiguranju kvaliteta

pdf Odluka o izmjeni Pravilnika o osiguranju kvaliteta, od 19.03.2014. godine
pdf  

Pravilnik o pravilima osnovnih studija

pdf  

Pravilnik o odbrani završnog rada

pdf

Pravila studija drugog ciklusa

pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
pdf Kodeks nastavničke etike
pdf  

Kodeks ponašanja i oblačenja

pdf  

Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta 
za poslovne studije

pdf  

Rješenje za ispunjenost uslova za izvođenje studijskih programa

pdf

Rješenje za ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta za poslovne studije za rad van sjedišta

pdf

Rješenje o akreditaciji

pdf

Dozvola za rad Univerziteta za poslovne studije

pdf

Dozvola za izvođenje studijskih programa

pdf

Dozvola za rad Univerziteta za poslovne studije radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja van sjedišta

pdf

Dozvola za izvođenje studijskih programa Grafički dizajn i Računarske i informacione tehnologije

pdf

Dozvola za izvođenje studijskih programa Poslovne i finansijske studije i Finansije, bankarstvo i osiguranje

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Pravne nauke

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Ekologija (četvorogodišnji studij)

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Menadžment malih i srednjih preduzeća (drugi ciklus)

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Turizam i hotelijerstvo

 

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Turizam i hotelijerstvo (Restoraterstvo i Gastronomija)

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Ekonomija i finansije (III ciklus)

pdf

Izvod iz pravilnika o radu biblioteke Univerziteta za poslovne studije