Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:193

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent…

Hits:4236

Mr.sc Mirjana Delić-Jović, viši asistent na Fakultetu za ekologiju, sa...

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je …

Hits:12614

Prof. dr Obrenija Kalamanda objavila je originalni naučni rad u...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki a…

Hits:12692

Prof. dr Mile Matijević sa radom „Neki aspekti anonimnih prijava” učestvovao...

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na…

Hits:14201

Prof. dr Mile Matijević učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu…

Hits:24254

Prof. dr Mile Matijević sa radom na temu „Kriminalističko operativna djelatnost...

Doc. dr Dijana Grahovac i doc. dr Biljan…

Hits:26495

Doc. dr Dijana Grahovac i doc. dr Biljana Baraković objavile...

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na…

Hits:30964

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na naučno stručnoj konferenciji...

Prof. dr Mile Matijevic je učestvovao na…

Hits:31699

Prof. dr Mile Matijević je učestvovao na Naučno stručnoj konferenciji...

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Časopis Poslovne studije

Casopis

Prvi broj naučno-stručnog časopisa ,,Poslovne studije“ Univerziteta za poslovne studije Banja Luka objavljen je 2009. godine. Jednom godišnje, u časopisu se objavljuju radoviopšte orjentacije, odnosno iz svih disciplina koje se izučavaju na Univerzitetu za poslovne studije. Radovi se objavljuju na srpskom i engleskom jeziku.

 

Časopis ,,Poslovne studije“  kategorizovan je u prvu kategoriju na osnovu Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i nalazi na samom vrhu rang liste sa ukupno 28 bodova. Rang listu kategorisanih naučnih časopisa pogledajte OVDJE

 

Časopis ,,Poslovne studije" je registrovan u EBSCO bazu podataka i registrovan i indeksiran u INNO SPACE (SJIF Scientific Journal Impact Factor) sa impact faktorom 5,556.

 

Indeksiranje u INNO SPACE možete pogledati OVDJE.

 

ISSN 2490-3140 (Online)

ISSN 2232-8157 (Print)

 

 

 

Redakcija:

 

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Radovan Klincov

 

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:

Prof. dr Valentina Duvnjak

 

Sekretar:

Tatjana Klincov Vujaković, MA

 

Redakcioni odbor:

Prof. dr Slavko Vukša, redovan profesor Alfa BK univerziteta u Beogradu

Prof. dr Milorad Balaban, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

Prof. dr Radovan Klincov, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka,

Prof. dr Slobodan Komazec, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji

Prof. dr Slobodan Babić, redovan profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci u penziji

Prof. dr Valentina Duvnjak, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

 

Recezentski odbor:

Prof. emeritus Bogdan Ilić, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Milorad Živanović, redovan profesor Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

Prof. emeritus Vujo Vukmirica, redovan profesor Ekonomskog fakulteta  Univerziteta u Banja Luci

Prof. dr Dragomir Đorđević, redovan profesor Univerziteta Privredna akademija Novi Sad

Prof. dr Branislav Jakić, redovan profesor Univerziteta Privredna akademija Novi Sad

Prof. dr Ivica Radović, redovan profesor Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Beogradu

 

Međunarodni savjet:

Prof. dr Danilo Ž. Marković, redovan profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Zdravko Todorović, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci,

Prof. dr Aleksandar Živković, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

Prof. dr Mehmed Alijagić, redovan profesor Fakulteta pravnih nauka Univerziteta u Bihaću,

Prof. dr Pajo Panić, redovan profesor Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Pero Petrović, Institut za međunarodnu politiku i privredu Novi Sad

Prof. dr Marko Carić, redovan profesor Univerziteta privredne akademije Novi Sad 

Prof. dr Ljubiša Vladušić, Ekonomski fakultet Univerzitet Istočno Sarajevo

 

 

Uputstvo za dostavljanje radova:

 

Uputstvo za dostavljanje radova možete preuzeti na sledećem linku. UPUTSTVO AUTORIMA.

 

 

Dostava radova:

 

Poziv za dostavljanje radova za časopis ,,Poslovne studije" je otvoren od 2. februara 2017. godine do 2. maja 2017. godine.

 

 

Arhiva:

 

 

Poslovne studije XV-XVI

Poslovne studije XIII-XIV

Poslovne studije XI-XII