Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

 

 

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 

 

 

UPS | Fakultet za poslovne i finansijske studije

Biljana BarakovicProf. dr Biljana Baraković

 

Rođena u Bosanskoj Gradišci 15.11.1979. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Magistrirala sa prosječnom ocjenom 9,5 na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Nakon toga se zaposlila na Univerzitetu za poslovne studije u svojstvu asistenta na predmetima: Međunarodna ekonomija i finansije, Međunarodna ekonomija, Poreski i carinski sistem i politika, Međunarodne javne finansije i budžetska politika Evropske unije.

 

Nakon završenih studija, osnovala nevladinu organizaciju „Centar Evropskih Inicijativa“, čije su osnovne aktivnosti realizacija domaćih i projekata Evropske unije.

Jedan od važnijih projakata je bio projekat pod nazivom „ Kako se registrovati na FP7 program, kako pronaći partnere i kako se pripremiti za učestvovanje?“. Projekat su zajedno realizovali Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i Centar Evropskih Inicijativa.

 

Doktorirala na Univerzitetu za poslovne studije 2011. godine pod mentorstvom profesora Đurice Acina.

 

Danas radi na mjestu dekana Fakulteta za poslovne i finansijske studije.

 

Govori tri jezika: engleski, njemački i francuski.

 

Bibliografija:

 

 1. Baraković, B., Grahovac, D. (2015). Impact of Gender Inequality on Economic development, Wulfenia  journal Klagenfurt, Austria, Vol.22, No. 12, ISSN: 1561-882X. str:225-242.
 2. Baraković, B., Grahovac, D. (2015). The corruption in the countries of the Westerbn Balkans as a barrier to the EU integration process, Institute of International politics and economis, Belgrade.
 3. Grahovac, D. Baraković, B., Ristić,K. (2014). CEFTA- performance and perspective, Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije, IV Međunarodna konferencija „ Od krize prema razvoju“  , Univerzitet za poslovne studije Banjaluka. UDK 339.5:330.34. str.157-169.
 4. Baraković, B., Grahovac, D. (2014). The impact of foregin direct investment on sustainable green economy growth in Bosnia and Herzegovina,  Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije, IV Međunarodna konferencija „ Od krize prema razvoju“  , Univerzitet za poslovne studije Banjaluka.ISBN: 978-99995-95-00-5.UDK 339.7:502.1. (497.6) str.413-423.
 5. Baraković, B. (2012).Ekonomska i finansijska kriza globalne ekonomije, Univerzitet za poslovne studije, Banjaluka, u štampi.
 6. Baraković, B. (2012). Economic Consequences of Gender Equality in Europe, Chinese Business Review ,Vol.11 No.3 (2012/03), ID 2559074.
 7. Baraković, B. (2011). The analyses of the effects of trade balance and external debt of government sector on GDP in Bosnia and Hercegovina in precrisis and crisis period, Međunarodna konferenciјa, Univerzitet za poslovne studiјe, UDK 330:316.334.2(497.6).1992/1995
 8. Baraković, B., Radovanović D., Ristić, Ž. ( 2011). Međunarodne monetarne i finansiјske instituciјe, Beograd.
 9. Baraković, B., Račić, Ž. (2010). Specifics of the application of multiple regression model in the analysis of the effects of global financial crisis, decomposition model, Ekonomski fakultet Split, Zbornik radova Operacionih istraživača Hrvatske, CRORS, UDK 519.8 ( 063), ISSN 1848-0225
 10. Baraković, B., Račić, Ž. (2010). Decline in exports and excessive borrowing appear as decisive factors of the global economic crisis, Institut za inovaciјe Zagreb i Ministarstvo nauke, obrazovanja i sporta Hrvatske, str. 98.-105. , ISBN 978-953-56385-0-6
 11. Ožanić, M., Račić, Ž., Baraković, B. i Јovičić, Ј. (2010). Tehnološki park i tehnološko razvoјni centar - osnivanje, organizovanje i funkcionisanje, Univerzitet za poslovne studiјe, Banjaluka, str: 57-73, ISBN 978-99938-25-70-8, COBISS.BH-ID 1415960.
 12. Baraković, B (2010). Liberalizam ili protekcionizam u uslovima velike ekonomske krize, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Istočno Saraјevo, br.4, str: 239.-252., Istočno Saraјevo, UDK 338.22: 338.124.4, ISSN 1840-3557
 13. Baraković, B (2009). Alternativni pristupi slobodnoј trgovini, Časopis za poslovnu teoriјu i praksu, Univerzitet za poslovne studiјe, , UDK 339.1, ISSN: 2232-8157.
 14. Baraković, B., Račić, Ž. ( 2008). How to lead succsessful budget negotiation. Network of associatons authories of South East Europe- NALAS, Skoplje, ISBN: 978-9989-2928-1-1, COBISS.MK-ID 74791946.

 

 

Najznačajnije knjige:

 

Baraković, B., Plakalović, M. (2017). Strategije ekonomskog razvoja zemalja u razvoju, Univerzitet za poslovne studije, Banjaluka.

Baraković, B. (2013). Ekonomska i finansijska kriza globalne ekonomije, Univerzitet za poslovne studije, Banjaluka.

 

Najznačajniji projekti:

 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME.  Contract for the services of and Individual Contractor No 2016-029.Duration from 26 February2016 until 15 March 2016. Role: Lecturer-Consultant, Reporter to Project manager, Duty Station: Ministry of Finance of the republic of Serbia Belgrade. Contract Type: Individual Contract. Project: Enhancement of the Capacities of the Ministry of Finance for the EU Accession Process.

 

European researcher night  in Bosnia and Herzegovina.  EUROPEAN COMMISSION Research Executive Agency (REA). Grant Agreement, Number 722995- RiNG-16-17. Other organizations that participated in this project are: TIDEA doo Banja Luka- signing the agreement by Aiste Lehmann, Institute of Hydraulic Engineering Sarajevo ( HEIS), OXFAM Italija Onlus, and University of business studies Banjaluka. Role: Coordinator.  Projected started on 01. June 2016. Duration: 18 months.

 

FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

 

Fakultet za poslovne studije institucionalizovan je 2005. godine. Sa jasnom misijom i vizijom u procesu stvaranja kadrova u oblasti: Računovodstvo i revizija, Porezi, carine i budžet, Bankarstvo, Menadžment javnog sektora, Javna i lokalna samuprava, Sportski i zdravstveni menadžment i Poslovno pravo. Takav profil edukacije trajao je sve do licenciranja studijskog programa Fakulteta za poslovne i finansijske studije kao organizacione jedinice Univerziteta za poslovne studije Banjaluka, čime je Fakultet za poslovne studije faktički supstituisan novom strukturom nove organizacione jedinice fakulteta.

 

U tom kontekstu, profilisan je studijski program Poslovne i finansijske studije kao trogodišnji studijski program sa 180 ECTS koji se sastoji od tri studijske grupe:

 

 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
 • BANKARSTVO I BERZANSKO POSLOVANJE
 • POREZ, CARINE I BUDŽET.

 

Potom je licenciran i četvorogodišnji studijski program 240 ECTS pod nazivom Finansije, bankarstvo i osiguranje sa studijskim grupama:

 

 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
 • BANKARSTVO
 • POREZ, CARINE I BUDŽET.

 

Na takav koncept edukacije Fakulteta za poslovne i finansijske studije profilisao se koncept akademskih studija drugog ciklusa sa studijskim programom Finansijski, bankarski i berzanski menadžment sa novih 60 ECTS i sa zvanjem magistra ekonomije.

 

U periodu 2005-2011. godine diplomiralo je više od 100 studenata. Većina studenata je u radnom odnosu ( preko 85%), što faktički znači da je studijski program Fakulteta u skladu sa potrebama tržišta rada i strategijom razvoja Republike Srpske.

 

Visok postotak zapošljavanja studenata Fakulteta za poslovne i finansijske studije je u rastućem trendu, što potvrđuje činjenica relativno visokog koeficijenata prepisa studenata sa drugih fakulteta iz zemlje i zemalja u okruženju.