Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 

 

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 

 

 

UPS | Studenti

Studentski parlament

Studentsko predstavničko tijelo Univerziteta za poslovne studije Banja Luka djeluje pod nazivom Studentski parlament Univerziteta za poslovne studije Banja Luka.

 

Studentski parlament Univerziteta za poslovne studije Banja Luka je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama Univerziteta.

 

Pravo da biraju i da budu birani za člana studentskog parlamenta imaju svi studenti Univerziteta za poslovne studije Banja Luka koji su upisani na studije u akademskoj godini u kojoj se bira studentsko predstavničko tijelo.

 

 Procedura izbora u studentski parlament

 

Studentski parlament Univerziteta za poslovne studije Banja Luka čine predstavnici svakog od sedam fakulteta, čiji mandat traje godinu dana.

 

Članovima Studentskog parlamenta zagarantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.

 

Predsjedništvo studentskog parlamenta čine predsjednik, podpredsjednik i sekretar.