Agencija za osiguranje RS je organizovala treće predavanje o finansijskoj pismenosti u osiguranju