Uspostavljamo saradnju organizacionih jedinica našeg Univerzieta i svršenih studenata sa ciljem unapređenja kvaliteta rada

Alumni udruženje Univerziteta za poslovne studije Banja Luka za zadatak ima uspostavljanje zajedničke saradnje organizacionih jedinica Univerzieta za poslovne studije i svršenih studenata sa svrhom unapređenja kvaliteta rada na Univerzitetu, šireg promovisanja i angažovanja obrazovnih i istraživačkih kapaciteta, kao i unapređene profesionalnih kvaliteta i društvenog života alumnista Univerziteta za poslovne studije.

Alumni udruženje Univerziteta za poslovne studije Banja Luka (u daljem tekstu Udruženje alumnista) kao zajednica Univerziteta i Udruženja alumnista u svom budućem radu i djelovanju djeluje sa ciljem da se kroz otvorenu komunikaciju predstavnici Univerziteta savjetuju o potrebnim promjenama obrazovnih i stručnih programa, o pravcima daljeg razvoja obrazovnih i istraživačkih potencijala Univerziteta kao i da se, kroz raznovrsne aktivnosti udruženja i programe cjeloživotnog obrazovanja, omogući alumnistima da steknu nova profesionalna znanja i da unaprijede kvalitet svog društvenog života.

Ciljevi UPS Alumni udruženja

 1. uspostavljanje aktivne zajednice i održavanje veza između Univerziteta za poslovne studije i svršenih studenata koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali;
 2. međusobno povezivanje nekadašnjih studenata i
 3. razvijanje saradnje između Univerziteta za poslovne studije i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade svršeni studenti.

Program rada UPS Alumni udruženja

Svrha aktivnosti Udruženja alumnista je otvaranje komunikacije između Univerziteta za poslovne studije i alumnista. Prema konceptu rada Udruženja to se može ostvariti kroz dva tipa aktivnosti:

 • Otvorene aktivnosti Udruženja alumnista;
 • Organizacija povremenih događaja za alumniste

Prvi tip aktivnosti (Otvorene aktivnosti Udruženja alumnista) podrazumijeva razvoj programa saradnje između alumnista i Univerziteta kroz formiranje zajedničkih tijela koji bi se bavili razvojnim planovima u domenu obrazovanja, stručnog usavršavanja i istraživanja.

Ovaj vid saradnje za zadatak ima sljedeće:

 • Uspostavljanje stručnog tima za procjenu potrebe za daljim usavrševanjam alumnista;
 • Uspostavljanje logističke podrške za obavljanje stručne prakse studenata (na svim organizacionim jedinicama Univerziteta) u kompaniji/ustanovi u kojoj je alumnista uposlen;
 • Osmišljavanje i i provođenje projekata saradnje Univerziteta za poslovne studije i privrednog sektora;
 • Provođenje istraživanja u kompanijama/ustanovama u kojima su alumnisti zaposleni;
 • Učešće alumnista kao demonstratora u nastavi na Univerzitetu;
 • Provođenje zajedničkih aktivnosti u nalaženju sponzora kao i drugi zajednički projekti.

Jedna od stavki Otvorene aktivnosti Udruženja alumnista podrazumijeva i mogućnost međusobne saradnje i razvoja programa za podršku između alumista i to u vidu distribuiranja kontakt informacija o drugim alumnistima (uz potrebnu saglasnost), karijerno savjetovanje za nezaposlene alumniste, programe stručnog usavršavanja na Univerzitetu uz određene novčane popuste, te popusti za robu i usluge u kompanijama/ustanovama koji su prijatelji Udruženja.

Aktivnosti Organizacija povremenih događaja za alumniste podrazumijevaju:

 • godišnju skupština alumnista,
 • predavanja stručnjaka na temu koju su predložili alumnisti,
 • dani kulture za alumniste i slični događaji

Prijavni obrazac za za registraciju ALUMNI UDRUŽENJA Univerziteta za poslovne studije vam je dostupan na zahtjev.