Besplatna obuka za mlade u okviru Regionalnog programa o lokalnoj demokratiji na Zapadnom Balkanu 2! 

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić: Suočavanje sa izazovima obrazovanja u savremenom društvu
06/11/2023
Naučni skup „Nauka i praksa poslovnih studija“ kategorisan kao naučni skup sa međunarodnim učešćem
09/11/2023
sr_RSSR