Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

UPS | Dokumenta

Pravna akta

pdf

Strategija međunarodne saradnje Univerziteta za poslovne studije

pdf

Zakon o izmjenama zakona o visokom obrazovanju 31/18

pdf

Zakon o izmjenama zakona o visokom obrazovanju 44/15

pdf

Zakon o visokom obrazovanju 73/10

pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 90/16

pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 104/11

pdf

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 84/12

pdf Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju 108/13
pdf

Statut Univerziteta za poslovne studije

pdf

Strategija UPS

pdf  

Strategija kvaliteta UPS

pdf  

Pravilnik o osiguranju kvaliteta

pdf Odluka o izmjeni Pravilnika o osiguranju kvaliteta, od 19.03.2014. godine
pdf  

Pravilnik o pravilima osnovnih studija

pdf  

Pravilnik o odbrani završnog rada

pdf

Pravila studija drugog ciklusa

pdf Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
pdf Kodeks nastavničke etike
pdf  

Kodeks ponašanja i oblačenja

pdf  

Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta 
za poslovne studije

pdf  

Rješenje za ispunjenost uslova za izvođenje studijskih programa

pdf

Rješenje za ispunjenosti uslova za početak rada Univerziteta za poslovne studije za rad van sjedišta

pdf

Rješenje o akreditaciji

pdf

Dozvola za rad Univerziteta za poslovne studije

pdf

Dozvola za izvođenje studijskih programa

pdf

Dozvola za rad Univerziteta za poslovne studije radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja van sjedišta

pdf

Dozvola za izvođenje studijskih programa Grafički dizajn i Računarske i informacione tehnologije

pdf

Dozvola za izvođenje studijskih programa Poslovne i finansijske studije i Finansije, bankarstvo i osiguranje

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Pravne nauke

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Ekologija (četvorogodišnji studij)

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Menadžment malih i srednjih preduzeća (drugi ciklus)

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Turizam i hotelijerstvo

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Turizam i hotelijerstvo (Restoraterstvo i Gastronomija)

pdf

Dozvola za izvođenje studijskog programa Ekonomija i finansije (III ciklus)

pdf

Izvod iz pravilnika o radu biblioteke Univerziteta za poslovne studije