Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

UPS | Univerzitet u Banjaluci

Redovni profesori

 

Prof. dr Cariša Bešić

Prof. dr Dragan Tešanović

Prof. dr Dragomir Đorđević

Prof. dr Ilija Šušić

Prof. dr Ivica Radović

Prof. dr Mile Matijević

Prof. dr Mile Račić

Prof. dr Mladen Radivojević

Prof. dr Mlađen Mandić

Prof. dr Radovan Klincov

Prof. dr Slavko Vukša

Prof. dr Sokol Sokolović

Prof. dr Željko Bartulović

Prof. dr Živorad Petrović

 

 

Vanredni profesori

 

Prof. dr Budislav Suša

Prof. dr Brana Komljenović

Prof. dr Branislav Jakić

Prof. dr Dijana Grahovac

Prof. dr Drago Cvijanović

Prof. dr Ivan Milojević

Prof. dr Ivo Miro Jović

Prof. dr Goran Branković

Prof. dr Marija Knežević

Prof. mr Miodrag Manojlović

Prof. dr Mijodrag Milošević

Prof. dr Milan Grujičić

Prof. dr Nedim Smailović

Prof. dr Obrenija Kalamanda

Prof. dr Predrag Damjanović

Prof. dr Radmila Čičković

Prof. dr Vojislav Trkulja

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić

Prof. dr Kristijan Ristić

Prof. dr Mihajlo Travar

Prof. dr Ramiz Kikanović

Prof. dr Saša Mičić

Prof. dr Srpko Kosorić

Prof. dr Valentina Duvnjak

Prof. dr Zoran Babić

Prof. dr Zorica Drljača

Prof. dr Milica Tepšić

Prof. dr Bojan Stevanić

Mr Nenad Malešević

 

 

Docenti

 

Doc. dr Aleksandar Lugonja

Doc. dr Aleksandar Faladžić

Doc. dr Amra Čaušević

Doc. dr Bojana Kalenjuk

Doc. dr Darko Pašalić

Doc. dr Duško Jovanović

Doc. dr Dejan Radović

Doc. dr Hadžib Salkić

Doc. dr Jasna Čošabić

Doc. dr Kristina Bobrek Macanović

Doc. dr Miodrag Jandrić

Doc. dr Milovan Bojić

Doc. dr Miomir Todorović

Doc. dr Mirjana Delić Jović

Doc. dr Nataša Marjanović

Doc. dr Predrag Jovićević

Doc. dr Predrag Terzić

Doc. dr Predrag Gluhaković

Doc. dr Rajko Kličković

Doc. dr Rodoljub Trkulja

Doc. dr Srđan Milenković

Doc. dr Snežana Krstić

Doc. dr Slobodan Andžić

Doc. dr Slobodan Bunić

Doc. dr Snježana Gagić

Doc. Radenko Milak

Doc. dr Nebojša Matić

Doc. dr Bruno Đuran

Doc. dr Vuk Garača

Doc. dr Mirjana Zeljković

Doc. dr Emir Sudžuka

 

 

Nastavnici stranog jezika

 

Mr Maja Mizdarić

Marija Kačavendić, ma

Milena Mićić, ma

Ana Škrbić

Gordana Višekruna

Tijana Lalović

 

 

Viši asistenti

 

Mr Adnan Vuković

Dr Bojan Ćurić

Mr Tatjana Klincov Vujaković

Dragana Đurica, ma

Maja Banjac, ma

Mladen Vuković, ma

Slobodanka Vujčić, ma

Sanja Jakovljević, ma

Mr Vedrana Vuković Perduv

Vanja Klincov Prole, ma

Milica Župljanić

Zoran Jović, ma

 

 

Asistenti

 

Jelena Šljokavica

Zoran Gajić, ma

Ana Blagovčanin