Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

UPS | Univerzitet u Banjaluci

Potrebna dokumenta

 

STUDIJE PRVOG CIKLUSA

 

 • Diploma o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi
 • Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (originali ili ovjerene kopije)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dvije fotografije

 

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

 

 • Diploma ili Uvjerenje o završenom fakultetu (originali ili ovjerene kopije)
 • Uvjerenje o položenim ispitima
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu i prebivalištu
 • Kopija lične karte
 • Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove za kandidate sa nesrodnih fakulteta
 • Biografija

 

STUDIJE TREĆEG CIKLUSA

 

 • Biografski i bibliografski podaci kandidata
 • Ovjerena kopija diplome/uvjerenja prvog i drugog ciklusa,odnosno ovjerena kopija diplome/uvjerenja osnovnih imagistarskih studija za studente po starom, nebolonjskomprogramu
 • Spisak objavljenih naučnih radova (ukoliko ih kandidat ima)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu