Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

UPS | Univerzitet u Banjaluci

Prelazak sa drugih fakulteta

 

Student sa druge visokoškolske ustanove može nastaviti studije na Univerzitetu za poslovne studije u skladu sa važećim propisima.

 

Student podnosi zahtjev koji razmatra komisija koja, nakon provedene procedure, donosi odluku i o tome obavještava studenta.

 

Student uz zahtjev, predaje i sva upisna dokumenta, kao i prepis ocjena sa prethodne visokoškolske ustanove.