fbpx

Fakultet za informacione tehnologije i dizajn

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I DIZAJN

 

Misija Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine, obezbjeđujući napredne osnovne diplomske i master akademske studije u oblasti informacionih tehnologija i dizajna, kao i kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Fakultet studentima pruža upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u naučnim i umjetničkim oblastima: informacionih tehnologija, grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija.

Vizija Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn je profilisanje visokostručnih akademskih kadrova (masteri) iz oblasti Informacionih tehnologija i dizajna, koji svojim znanjima doprinose bržoj integraciji zemlje članicama Evropske unije, kako Bosne i Hercegovine tako i Republike Srpske, sa stanovišta praktične implementacije novih znanja na principima Bolonjskog procesa.

Studijski program Računarske i informacione tehnologije je program osnovnih akademskih studija koji traje tri godine i obezbjeđuje 180 ECTS bodova i studijski program osnovnih akademskih studija koji traje četiri godine i obezbjeđuje 240 ECTS bodova. Ovi programi obezbjeđuju studentima da steknu sva potrebna znanja, veštine i kompetencije koje treba da imaju inženjeri informacionih tehnologija. Nakon završetka četvorogodišnjih akademskih studija moguće je nastaviti dalje studiranje na master akademskim studijama. Izborom master studija, student dobija dublja znanja za obavljanje poslova inženjera za IT. Teorijska, praktična i aplikativna znanja jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja teorijskih i praktičnih znanja na master studijama drugog ciklusa i kao preduslov su implementaciji studijskog programa. Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje „diplomirani inženjer informatike” 240 ECTS bodova. Daljim nastavkom studija, student informacionih tehnologija, nakon zavšetka master akademskih studija, stiče zvanje „master informatike“ 300 ECTS bodova..

Obrazovni cilj studijskog programa Grafički dizajn je postizanje kompetencija i vještina u oblasti grafičkog dizajna koje se stiču kroz skladan odnos teorijske i praktične nastave usmjerene ka sticanju znanja i praktičnih vještina, koje studenti mogu primijeniti u budućem angažovanju u domenu dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog dizajniranja predmeta, prostora i dr. Ciljevi studentskog programa u skladu sa obrazovnom i društvenom misijom i ciljevima Univerziteta za poslovne studije, odnosno obrazovanjem stručnjaka sa teorijskim i praktičnim znanjem, koje će se uspješno uključiti u rješavanje svojih profesionalnih zadataka u oblasti grafičkog dizajna. Studijski programi Grafičkog dizajna su programi osnovnih akademskih studija koji traju tri godine i obezbjeđuju 180 ECTS bodova i studijski program osnovnih akademskih studija koji traje četiri godine i obezbjeđuje 240 ECTS. Ovi programi obezbjeđuju studentima da steknu sva potrebna znanja, vještine i kompetencije koje treba da imaju diplomirani grafički dizajneri.

Nakon završetka četvorogodišnjih akademskih studija moguće je nastaviti dalje studiranje na master akademskim studijama. Izborom master studija, student dobija dublja znanja za obavljanje poslova iz ove oblasti. Završetkom osnovnih akademskih studija, student stiče zvanje diplomirani grafički dizajner. Daljim nastavkom studija, student dizajna, nakon zavšetka master akademskih stidija, stiče zvanje master dizajna 300 ECTS bodova.

Studijski program: Računarske i informacione tehnologije
Studijske grupe:

Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje: diplomirani inženjer informatike 180 ECTS

Studijski program: Računarske i informacione tehnologije
Studijske grupe:

Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje: diplomirani inženjer informatike 240 ECTS

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.