fbpx

Fakultet za poslovne i finansijske studije

FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE

 

Fakultet za poslovne studije institucionalizovan je 2005. godine, sa jasnom misijom i vizijom u procesu stvaranja kadrova u oblastima: Računovodstvo i revizija, Porezi, carine i budžet, Bankarstvo, Menadžment javnog sektora, Javna i lokalna samuprava, Sportski i zdravstveni menadžment i Poslovno pravo.

Takav profil edukacije trajao je sve do licenciranja studijskog programa Fakulteta za poslovne i finansijske studije, kao organizacione jedinice Univerziteta za poslovne studije Banjaluka, čime je Fakultet za poslovne studije supstituisan novom strukturom, nove organizacione jedinice fakulteta.

U tom kontekstu, profilisan je studijski program Poslovne i finansijske studije, kao trogodišnji studijski program sa 180 ECTS, koji se sastoji od tri studijske grupe:

  • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA,
  • BANKARSTVO I BERZANSKO POSLOVANJE,
  • POREZI, CARINE I BUDŽET.

Potom je licenciran i četvorogodišnji studijski program (240 ECTS) pod nazivom Finansije, bankarstvo i osiguranje sa studijskim grupama:

  • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA,
  • BANKARSTVO,
  • POREZI, CARINE I BUDŽET.

Na takav koncept edukacije Fakulteta za poslovne i finansijske studije, profilisao se koncept akademskih studija drugog ciklusa sa studijskim programom Finansijski, bankarski i berzanski menadžment sa novih 60 ECTS i sa zvanjem mastera ekonomije.

Većina studenata je u radnom odnosu (preko 85%), što ukazuje da su studijski programi fakulteta u skladu sa potrebama tržišta rada i strategijom razvoja Republike Srpske.

Visok postotak zapošljavanja studenata Fakulteta za poslovne i finansijske studije je u rastućem trendu, što potvrđuje činjenica relativno visokog koeficijenata prepisa studenata sa drugih fakulteta iz zemlje i zemalja u okruženju.

Studijski program: Poslovne i finansijske studije
Sudijske grupe:

Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje: diplomirani ekonomista 180 ECTS

Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje
Sudijske grupe:

Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje: Diplomirani ekonomista 240 ECTS – odgovarajuće studijske grupe

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.