fbpx

Fakultet za primjenjenu ekonomiju

FAKULTET ZA PRIMJENJENU EKONOMIJU

 

Kompleksnost prožimanja spoljnih i internih pretpostavki pokretanja biznisa, uspješnog upravljanja poslovnim procesima te potreba spoznaje (razumijevanja) njihove međuuslovljenosti, sa izraženom potrebom za preduzetničkim reagovanjem na probleme i razvojne izazove, uslovili su konceptualnu i sadržajnu strukturu studijskih programa fakulteta.

Nastavni sadržaj i proces su odraz potrebe obrazovanja i osposobljavanja kadrova za sagledavanje interaktivnog djelovanja i prožimanja: ambijenta poslovanja (uloga vlasti), poslovnog svijeta (tržište, konkurencija) i konkretnog biznisa (preduzetništvo) u uslovima internacionalizacije obavljanja djelatnosti i globalizacije prostora.

Izvođenje nastavnog procesa u cjelosti je struktuirano u funkciji: sticanja znanja, razumijevanja tržišnog načina privređivanja, svladavanja upravljačkih vještina i postulata preduzetničkog djelovanja u svim sferama ljudskih aktivnosti odnosno djelatnosti.

Obrazovanje studenata konceptom sagledavanja i razumijevanja opštih pretpostavki biznisa produbljuje se konceptom osposobljavanja za konkretne funkcionalne nadležnosti (planiranje, računovodstvo, finansije, analiza poslovanja, upravljanje kadrovskim potencijalom, marketing i upravljanje firmom), kao i sticanjem podloge za dalje usavršavanje u sferi naučnoistraživačkog rada (master, doktorski studij).

Razumijevanje i razmišljanje su dvije ključne dimenzije nastavnog procesa koje se stiču i razvijaju povezivanjem i preispitivanjem teoretskih spoznaja sa praktičnim iskustvima (studije slučaja), u funkciji uočavanja i rješavanja problema sa jedne strane, te spoznaje poželjnog sistema socijalnih odnosa koji će biti prepoznatljiv po stopama privrednog rasta (ekonomski progres) i rasta životnog standarda (društveni progres), sa druge strane.

Studentima je, preko različitih studijskih grupa, omogućen izbor usmjerenja prema specifičnom užem području u svrhu sticanja posebnih znanja i vještina. Time se dolazi do posebnih kompetencija za proaktivno uključivanje u pojedine funkcionalne segmente poslovnih procesa, kao i cjelokupnu organizaciju – sistem na postavkama Teorije kompleksnosti.

Posebno ističemo da se studijskim programom, studijskim grupama i savremenim nastavnim procesom studenti osposobljavanju i potiču na kreiranje i razvoj preduzetničke klime, preduzetničkog duha, preduzetničkog ambijenta, odnosno preduzetničke dinamike.

Studijski programi i nastavni procesi studente u cjelosti osposobljavaju i motivišu za dalje naučno usavršavanje.


Kompetencije svršenih studenata

Spektar mogućeg djelovanja svršenih studenata seže od osposobljenosti za funkcionalno obavljanje konkretnog radnog zadatka, učešća u timskom radu, upravljanja projektom i upravljanja pojedinom funkcijom firme, do uspješnog upravljanja firmom.

Posebna kompetencija svršenih studenata proizlazi iz njihove osposobljenosti za:

posvećenost konkretnoj radnoj obavezi, poslovnoj funkciji, odnosno firmi (profesionalizam, potreba i umješnost sagledavanja cjeline),
poticanje i razvijanje saradnje i razumijevanja (komunikativnost),
proaktivno reagovanje na uočene probleme (kreativnost, uvjeravanje),
reinžinjering poslovnih procesa i restrukturiranje firme (preduzetnički menadžment),
spremnost na donošenje odluka (ustrajnost i odlučnost) i
širenje i razvoj kulture i duha preduzetništva (spremnost za promjene, efektivnost, moralnost i etičnost).

Iz navedenih kompetencija proizlazi nesumnjiva osposobljenost svršenih studenata da, pored širokog spektra područja mogućeg zasnivanja radnog odnosa, odlučno i osmišljeno pokrenu, te uspješno i odgovorno razviju vlastiti biznis.

Studijski program: Menadžment i marketing
Sudijske grupe:

Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje: diplomirani ekonomista 180 ECTS

Studijski program: Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća
Sudijska grupa:

Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje: Diplomirani ekonomista 240 ECTS – odgovarajuće studijske grupe

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.