Poznavanje dinamike tržišta razdvaja dobitnike od gubitnka!

Master program Menadžment i marketing istražuje dinamičan svijet tržišta, pružajući studentima dublje razumijevanje strategija za uspješno vođenje i promociju preduzeća. Kroz ovaj program, studenti se upoznaju sa izazovima i prilikama u poslovanju, istražujući i stvarajući inovativne načine za rast i konkurentske prednosti. Takođe, studentima se pružaju prilike za praktično iskustvo i povezivanje sa pojedincima iz poslovne zajednice, čime se otvaraju vrata za budući uspijeh u svijetu preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.

Završetkom ovog master studija, studenti dobijaju niz koristi i kompetencija koje ih pripremaju za uspješnu karijeru u oblasti menadžmenta i marketinga, a neke od njih su: upravljanje marketingom; stručnost u menadžmentu; duboko razumijevanje tržišta; preduzetničke vještine; analitičke sposobnosi; mogućnost za istraživanje inovacija i trendova u oblasti savremene ekonomije.