UPIS NA II CIKLUS STUDIJA JE U TOKU!

Fakultet za poslovne i finansijske studije
Studijski program: Finansijski, bankarski i berzanski menadžment (II ciklus studija - 60 ECTS)

Fakultet za primjenjenu ekonomiju
Studijski program: Menadzment i marketing malih i srednjih preduzeća (II ciklus studija - 60 ECTS)

Fakultet za ekologiju
Studijski program: Ekologija (II ciklus studija – 60 ECTS)

Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Studijski program: Turizam (II ciklus studija – 60 ECTS)
Studijski program: Hotelijerstvo (II ciklus studija – 60 ECTS) sa smjerovima: Hotelijerstvo, Restoraterstvo i Gastronomija

Fakultet za informacione tehnologije i dizajn
Studijski program: Informacione tehnologije (II ciklus studija – 60 ECTS)
Studijski program: Dizajn (II ciklus studija – 60 ECTS)

Fakultet pravnih nauka
Studijski program: Pravne nauke (II ciklus studija – 60 ECTS)

Potrebna dokumenta za upis na studije II ciklusa akademskih studija:

 

  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija)
  • Uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena fotokopija)
  • Diploma, odnosno uvjerenje o završenom fakultetu (original ili ovjerena fotokopija)
  • Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena ili dodatak diplomi
  • Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (samo za studente sa nesrodnih fakulteta)
  • Biografija
  • Dvije fotografije (dimenzije 50x60mm)