UPIS NA III CIKLUS STUDIJA JE U TOKU!

Fakultet za poslovne i finansijske studije

Studijski program: Ekonomija i finansije – (III ciklus studija – 180 ECTS) sa smjerovima:

  1. Računovodstvo i finansije,
  2. Makroekonomija i razvoj,
  3. Menadžment i poslovna ekonomija

 

Potrebna dokumenta za upis na studije II ciklusa akademskih studija:

  • Biografske i bibliografske podatke kandidata,
  • Ovjerenu fotokopiju diplome/uvjerenja prvog i drugog ciklusa, odnosno ovjerenu fotokopiju   diplome/uvjerenja osnovnih i magistarskih studija za studente po starom nebolonjskom programu,

  • Spisak objavljenih naučnih radova (ukoliko ih kandidat ima),

  • Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (samo za studente sa nesrodnih fakulteta),

  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),

  • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija),

  • Dvije fotografije (dimenzije 50x60mm)