Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

Error: No articles to display

ups u slikama

Student news

Error: No articles to display

 vodic jpg

 

In case you can not access the brochure, click on the link below to download the PDF version.

 

 pdf  Download PDF

 

 pdf Terms of consultation

HOME

Program ferijalnog rada u Njemačkoj u 2018. godini

malaberlinAgencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane studente da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2018. godini.

 

 

 

 

Prijave su otvorene isključivo za redovne studente sa univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija.  Ostali uslovi: 

 

 • dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studenti se ne bi trebali ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 

 • dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena na njemačkom jeziku sa datumom i potpisom,
 • dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 • dva primjerka Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung) popunjena na njemačkom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,
 • uvjerenje o studentskom statusu (pravo učešća u programu imaju samo redovni studenti) koje je izdala relevantna visokoškolska ustanova,
 • Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (opcionalno).

 

Studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan primjerak Uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung), koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.

 

Kako ističu u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini odobreno je 200 mjesta, od čega je studentima sa univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 130 mjesta, studentima sa univerziteta u Republici Srpskoj 65 mjesta i studentima sa univerziteta u Brčko Distriktu BiH 5 mjesta. 

 

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju navedene uslove dokumenta mogu dostaviti lično ili preporučeno poštom na sljedeći način:

 

 • studenti visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studenti visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studenti koji studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

 

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2018“

 

Rok za slanje prijava je petak, 19. januar 2018. godine. 

 

Kriterijumi koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata: 

 

 • spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca
 • prednost će imati studenti koji dosada nisu učestvovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljali prijave za učešće u programu, ali nisu dobili radne ponude,
 • u obzir će se uzimati i nivo poznavanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca),
 • prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Za više informacija možete kontaktirati Merimu Planinčić (033/560 354 i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) i Spomenku Došenović (033/201 600 i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

Spisak studenata  čije će prijave na osnovu navedenih kriterijuma biti odabrane i proslijeđene u ZAV biće objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine krajem januara 2018. godine. 

 

Više informacija možete pročitati OVDJE.