Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Prof. dr Mile Matijević, učestvovao je n…

Hits:9143

Prof. dr Mile Matijević, učestvovao je na 15. Pravničkim danima,...

Prof.dr Obrenija Kalamanda učestvovala j…

Hits:9772

Prof.dr Obrenija Kalamanda učestvovala je na IX International Scientific Agriculture...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „ Otkri…

Hits:23897

Prof. dr Mile Matijević sa radom „ Otkrivanje i dokazivanje...

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić i prof.…

Hits:24602

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić i prof. dr Mile Matijević...

Naučni rad "Coping with Crisis in t…

Hits:37381

Naučni rad "Coping with Crisis in the EU Periphery: The Case...

Modelovanje HR modul-a u telekomunikacio…

Hits:59046

Mihajlo Travar, Ilija Šušić, Nebojša Kuduz, Slaven Popović (Vol. 16,...

„The application of CAD / CAM technology…

Hits:58867

Šušić Ilija, Travar Mihajlo, Šušić Milan (2017), „The application of...

„Foreign direct investments and their im…

Hits:58161

Šušić Ilija, Stojanović Mirjana, Šušić Milan (2017  „Foreign direct investments...

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:64771

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

ups u slikama

Studentske vijesti

 vodic jpg

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Fakultet za primjenjenu ekonomiju

biljana radjenovic kozic

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić

 

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić, rođena je 28. aprila 1979. godine u Bihaću. Od 1993. godine živi u Banjaluci. Banjalučku Gimnaziju, završila je odličnim uspjehom. Osnovne studije, na Univerzitetu u Banjaluci završila je 2001. godine sa prosječom ocjenom 9,1 i ocjenom 10 diplomirala na temu "Promotivna aktivnost kao instrument marketing miksa na turističkom tržištu". Postdiplomske studije, završila je sa prosječnom ocjenom 9,6 na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je 2007. godine odbranila magistarski rad na temu "Planiranje i razvoj turističkog proizvoda destinacije" i time stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Upravljanje integrisanim marketing komunikacijama turističke destinacije u funkciji kreiranja imidža“, odbranila 2011. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i time stekla zvanje doktora ekonomskih nauka.

 

Na univerzitetu je zaposlena više od deset godina. Prošla je put od demonstratora, asistenta, višeg asistenta, do docenta. Usmjerenost ka studentima i stalno usavršavanje u oblasti koju predaje, te inoviranje nastave, njena su osnovna opredjeljenja. U zvanje docenta, za užu naučnu oblast marketing, prvi put je birana 2011. godine, a u zvane vanrednog profesora na Univerzitetu za poslovne studije izabrana je 2016. godine. Na Univerzitetu za poslovne studije Banjaluka, zaposlena je od 2012. godine, gdje predaje predmete iz oblasti marketinga i marketinga u turizmu. Pored toga, na Univerzitetu za poslovne studije Banjaluka, obavlja poslove i koordinatora za osiguranje kvaliteta. Pored rada u visokom obrazovanju, od 2002. do 2005. godine, bila je zaposlena u konsulantkoj kući gdje je obavljala poslove ekonomske analize i direktora. Stalno, povezivanje teorije i prakse smatra prioritetom u obrazovanju kadrova za 21. vijek, te se i sama trudi slijediti taj put.

 

Učestovala je u izradi i implementaciji više projekata, od kojih treba spomenuti: "Planiranje turističkog proizvoda Banjaluke", 2006. godine i "Turistički imidž Banjaluke i diplomatija u funkciji promocije turističkih potencijala", 2008. godine, oba urađena za Gradsku upravu grada Banjaluka. Najveći projekat, u čijoj izradi je učestvovala kao član tima, svakako je "Strategija razvoja trgovine Republike Srpske do 2015. godine", urađen za Vladu Republike Srpske. Koautor je "Politike brendiranja u Republici Srpskoj", urađene za Ministarstvo trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske. Održala je više seminara i konferencija, a neki od njih su i Strategija komunikacije Vlade RS – edukacija za službenike odnosa s javnošću u Vladi RS i više konferencija o marketingu i brendiranju u organizaciji Ministarstva trgovine i turizma. Koator je udžbenika "Istraživanje marketinga", sa Akademikom prof. dr Borisom Tihijem, jednim od najjvećih stručnjaka iz oblasti marketinga. Napisala je više naučnih i stručnih radova. Udata je i majka jednog dječaka.

 

 

FAKULTET ZA PRIMJENJENU EKONOMIJU

 

Kompleksnost prožimanja spoljnih i internih pretpostavki pokretanja biznisa, uspješnog upravljanja poslovnim procesima te potreba spoznaje (razumijevanja) njihove međuuslovljenosti sa izraženom potrebom za preduzetničkim reagovanjem na probleme i razvojne izazove, uslovili su konceptualnu i sadržajnu strukturu studijskih programa Fakulteta. Nastavni sadržaj i proces su odraz potrebe obrazovanja i osposobljavanja kadrova za sagledavanje interaktivnog djelovanja i prožimanja: ambijenta poslovanja (uloga vlasti), poslovnog svijeta (tržište, konkurencija) i konkretnog biznisa (preduzetništvo) u uslovima internacionalizacije obavljanja djelatnosti i globalizacije prostora.

 

Izvođenje nastavnog procesa u cjelosti je struktuirano u funkciji: sticanja znanja, razumijevanja tržišnog načina privređivanja, svladavanja upravljačkih vještina i postulata preduzetničkog djelovanja u svim sferama ljudskih aktivnosti odnosno djelatnosti. Obrazovanje studenata konceptom sagledavanja i razumijevanja opštih pretpostavki biznisa produbljuje se konceptom osposobljavanja za konkretne funkcionalne nadležnosti (planiranje, računovodstvo, finansije, analiza poslovanja, upravljanje kadrovskim potencijalom, marketing i upravljanje firmom) kao i sticanjem podloge za dalje usavršavanje u sferi naučnoistraživačkog rada (master, doktorski studij). Razumijevanje i razmišljanje su dvije ključne dimenzije nastavnog procesa koje se stiču i razvijaju povezivanjem i preispitivanjem teoretskih spoznaja sa praktičnim iskustvima (studije slučaja) u funkciji uočavanja i rješavanja problema sa jedne strane te spoznaje poželjnog sistema socijalnih odnosa koji će biti prepoznatljiv po stopama privrednog rasta (ekonomski progres) i rasta životnog standarda (društveni progres), sa druge strane.

 

Studentima je, preko različitih studijskih grupa, omogućen izbor usmjerenja prema specifičnom užem području u svrhu sticanja posebnih znanja i vještina. Time se dolazi do posebnih kompetencija za proaktivno uključivanje u pojedine funkcionalne segmente poslovnih procesa kao i cjelokupnu organizaciju – sistem na postavkama Teorije kompleksnosti. Posebno ističem da se: studijskim programom, studijskim grupama i savremenim nastavnim procesom studenti osposobljavanju i potiču na kreiranje i razvoj preduzetničke klime, preduzetničkog duha, preduzeničkog ambijenta odnosno preduzetničke dinamike.

 

Studijski programi i nastavni procesi studente u cjelosti osposobljavaju i motivišu za dalje naučno usavršavanje.

 

Kompetencije svršenih studenata

 

Spektar mogućeg djelovanja svršenih studenata seže od osposobljenosti za funkcionalno obavljanje konkretnog radnog zadatka, učešća u timskom radu, upravljanja projektom, i upravljanja pojedinom funkcijom firme do uspješnog upravljanja firmom. Posebna kompetencija svršenih studenata prizlazi iz njihove osposobljenosti za:

 

  • posvećenost konkretnoj radnoj obavezi, poslovnoj funkciji, odnosno firmi (profesionalizam, potreba i umješnost sagledavanja cjeline),
  • poticanje i razvijanje saradnje i razumijevanja (komunikativnost),
  • proaktivno reagovanje na uočene probleme (kreativnost, uvjeravanje),
  • reinžinjering poslovnih procesa i restrukturiranje firme (preduzetnički menadžment),
  • spremnost na donošenje odluka (ustrajnost i odlučnost), i
  • širenje i razvoj kulture i duha preduzetništva (spremnost za promjene, efektivnost, moralnost i etičnost).

 

Iz navedenih kompetencija proizlazi nesumnjiva osposobljenost svršenih studenata da, pored širokog spektra područja mogućeg zasnivanja radnog odnosa, odlučno i osmišljeno pokrenu, te uspješno i odgovorno razviju vlastiti biznis.