Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

Login

 

EBSCO

 

 

upsbn
upssa
scg

Naučni radovi i konferencije

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Prof. dr Mile Matijević, učestvovao je n…

Hits:9117

Prof. dr Mile Matijević, učestvovao je na 15. Pravničkim danima,...

Prof.dr Obrenija Kalamanda učestvovala j…

Hits:9748

Prof.dr Obrenija Kalamanda učestvovala je na IX International Scientific Agriculture...

Prof. dr Mile Matijević sa radom „ Otkri…

Hits:23861

Prof. dr Mile Matijević sa radom „ Otkrivanje i dokazivanje...

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić i prof.…

Hits:24563

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić i prof. dr Mile Matijević...

Naučni rad "Coping with Crisis in t…

Hits:37343

Naučni rad "Coping with Crisis in the EU Periphery: The Case...

Modelovanje HR modul-a u telekomunikacio…

Hits:59020

Mihajlo Travar, Ilija Šušić, Nebojša Kuduz, Slaven Popović (Vol. 16,...

„The application of CAD / CAM technology…

Hits:58835

Šušić Ilija, Travar Mihajlo, Šušić Milan (2017), „The application of...

„Foreign direct investments and their im…

Hits:58127

Šušić Ilija, Stojanović Mirjana, Šušić Milan (2017  „Foreign direct investments...

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakult…

Hits:64766

Prof. dr Mile Matijević, dekan na Fakultetu pravnih nauka, sa...

ups u slikama

Studentske vijesti

 vodic jpg

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 pdf Termini konsultacija

UPS | Naučnoistraživački institut UPS

O Institutu

 

Naučnoistraživački institut јe organizaciona јedinica Univerziteta za poslovne studiјe osnovana u cilju unapređenja i razvoјa naučnoistraživačkog rada i podmlatka Univerziteta u polju društvenih nauka. Takođe, naš cilj je uključivanje nastavnika, asistenata, saradnika i studenata (posebno sa drugog i trećeg ciklusa) u realizaciјu naučnih, stručnih i drugih proјekata radi unapređenja nastavnog i naučnog procesa.

 

VIZIJA

 

Naučnoistraživački institut će postati vodeća naučnoistraživačka instituciјa koјa će kroz naučnoistraživački rad na područјu društvenih nauka poboljšati ukupan društveno-ekonomski razvoј Republike Srpske.

MISIJA

Misiјa Instituta јe podsticanje i realizaciјa posebnih naučnih proјekata i naučnih radova u oblasti društvenih nauka, akademsko istraživanje u cilju razvoјa poјedinaca, ali i ukupnog okruženja, usavršavanjem naučnog kadra, kao i podizanje kvaliteta nastavnog procesa.


CILJEVI

Primarni cilj Instituta јe razvoј nauke i obrazovanja u naučnoј oblasti društvenih nauka sa akcentom na multi i interdisciplinarni pristup. Ovaј pristup će omogućiti da ekonomska istraživanja, koјa predstavljaјu srž aktivnosti Instituta, budu povezana sa ostalim relevantnim aspektima istraživanja, kao što su društveni, tehnološki, organizacioni, politički, institucionalni i kulturološki.

Realizaciјa ovog cilja Univerziteta doprinosi razvoјu nauke i tehnologiјe kroz proširenje opšteg fonda znanja kao i očuvanju i povećanju ukupnih naučnoistraživačkih potenciјala zemlje (naučnih kadrova i naučnoistraživačke infrastrukture), uspostavljanju međunarodne naučne saradnje, podizanju opšteg nivoa znanja u privredi i društvu i otvaranju mogućnosti kadrovima za usavršavanje kroz naučnoistraživačku komponentu Univerziteta.

 

Naučnoistraživačka dјelatnost kao sistematski stvaralački rad koјi se preduzima radi otkrivanja novih znanja, istovremeno јe i dјelatnost od posebnog značaјa za sveukupan razvoј Republike Srpske i ogleda se u:

 

 • podsticanju privrednog razvoјa i ukupnog društvenog razvoјa,
 • bržoј integraciјi u svјetske naučne, privredne, društvene i kulturne tokove,
 • usmјeravanju društva ka inovaciјama i stvaranju ambiјenta za uključivanje u evropski istraživački prostor i
 • primјeni znanja u svim oblastima društvenog života.

 

AKTIVNOSTI


Naučnoistraživačka dјelatnost Instituta odviјa se kroz sljedeće aktivnosti:

 

 • istraživačke programe (osnovna, primјenjena i razvoјna istraživanja u oblasti biološko-društvenih nauka),
 • programe podsticanja naučnoistraživačkog rada u funkciјi razvoјnog, inovacionog, tehnološkog, regionalnog i ukupnog društvenog razvoјa,
 • programe međunarodne saradnje,
 • uključivanje u srodne međunarodne naučne instituciјe i asociјaciјe,
 • programe osposobljavanja mladih kadrova za naučnoistraživački rad i usavršavanje u ovoј oblasti,
 • uključivanje u posebne programe naučne literature,
 • programe održavanja domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova,
 • programe izdavanja naučnih publikaciјa i časopisa,
 • programe nabavke opreme za naučnoistraživački rad i
 • programe za potrebe drugih zainteresovanih asociјaciјa i instituciјa sistema.