Ukoliko želite da saznate dodatne informacije, molimo vas da nam se javite


Adresa: Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka

Opšta služba
Telefoni: I ciklus: +387 51 248 300, II i III ciklus: +387 51 248 308
E-mail: ups@univerzitetps.com
Radno vrijeme: radnim danima od 08.00 do 16.00 časova

Rektor
Telefon: +387 51 248 335
Fax: +387 051 248 360
E-mail: rektor.biljana@univerzitetps.com

Generalni sekretar
Telefon: +387 51 248 335
Fax: +387 051 248 335
E-mail: generalni.sekretar@univerzitetps.com

Međunarodna saradnja
Telefon: +387 51 248 344
E-mail: marija.knezevic@univerzitetps.com

Studentska služba
Telefon: +387 51 248 300
Fax: +387 051 248 340
E-mail: studentskasluzba@univerzitetps.com

Služba II i III ciklusa
Telefon: +387 051 248 308
E-mail: zeljka.beric@univerzitetps.com

Računovodstvo
Telefon: +387 51 248 311
Fax: +387 51 248 312

Opšta služba
Telefon: +387 51 248 327
Fax: +387 51 248 307
E-mail: opstasluzba@univerzitetps.com

IT služba
Telefon: +387 51 248 301
E-mail: itsupport@univerzitetps.com

Biblioteka
Telefon: +387 51 248 326

Marketing i odnosi s javnošću
Telefon: +387 51 248 301
E-mail: marketing@univerzitetps.com

Odjeljenje Bijeljina
Miloša Crnjanskog 1/II, 76300 Bijeljina
Telefoni: +387 55 211 980, +387 55 213 352
E-mail: upsbn@univerzitetps.com

Odjeljenje Istočno Sarajevo
Lukavica
Telefoni: +387 57 310 620, +387 57 318 460
E-mail: upssa@univerzitetps.com