Izuzetna su iskustva naših kolega koji su prethodnih godina učestvovali u programu međunarodne saradnje

U radu Centra za međunarodnu saradnju učestvuju profesori i saradnici sa Univerziteta za poslovne studije, kao i profesori sa partnerskih visokoobrazovnih institucija.

Tim Centara za međunarodnu saradnju čine:

  1. Prof. dr Marija Knežević, predsjednik
  2. Prof. dr Valentina Duvnjak, član
  3. Prof. mr Radenko Milak, član
  4. Gorana Ristić, predstavnik studenata, član

Ovo je vrlo važan segment u školovanju. Naši studenti imaju mogućnost da upoznaju zemlje i kompanije u kojima mogu razviti i unaprijediti svoja dosadašnja znanja, ističe prof. dr Valentina Duvnjak.

Zadovoljni smo što smo domaćini našim brojnim saradnicima, profesorima, institucijama i njihovim studentima koji sa nama rade na značajnim projektima, podsjeća prof. dr Marija Knežević.