Nastavno osoblje Univerziteta za poslovne studije čini istaknuti tim stručnjaka iz raznih naučnih oblasti

Redovni profesori
Vanredni profesori
Docenti
Nastavnici stranih jezika