Nevena Jeftić – FTH – Gastronomja (II godina) – Iskustva iz prakse

Poziv na seminar
30/03/2022
Zbornik „Nauka i praksa poslovnih studija“ 8. Međunarodni naučni skup
05/04/2022
sr_RSSR