fbpx

Zbornici radova UPS

POPIS ZBORNIKA RADOVA SA NAUČNIH SKUPOVA ODRŽANIH NA UNIVERZITETU ZA POSLOVNE STUDIJE

  1. Zbornik radova: Prvo savjetovanje o softverskom inženjerstvu, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, 2013.
  2. Međunarodna naučna konferencija „KRIZA TRANZICIJE I TRANZICIJA KRIZE“, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije, 2014.
  3. Međunarodna naučna konferencija „Od krize prema razvoju“, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije, 2014.
  4. Međunarodni kongres ekologa „Ekološki spektar“, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije, 2014.
  5. Međunarodni naučni skup: Nauka i praksa poslovnih studija, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije, 2017.
  6. Međunarodni naučni skup: Nauka i praksa poslovnih studija, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije, 2018.
  7. Međunarodni naučni skup: Nauka i praksa poslovnih studija, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije, 2019.
  8. Međunarodni naučni skup: Nauka i praksa poslovnih studija, Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije, 2021.

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.