fbpx

Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta

 

STUDIJE PRVOG CIKLUSA

Dokumenta koja se predaju prilikom upisa u prvu godinu studija su:

 1. Diploma i svjedočanstva o završenim razredima srednje škole (original ili ovjerena fotokopija)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija)
 4. Dvije fotografije

Studenti koji se upisuju/prepisuju u drugu, treću i četvrtu godinu studija na fakultetima u sastavu Univerziteta za poslovne studije, dostavljaju sljedeća dokumenta:

 1. Diploma srednje škole/Diploma više ili visoke škole (original ili ovjerena fotokopija)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija)
 4. Uvjerenje o položenim ispitima/prepis ocjena (original ili ovjerena fotokopija)
 5. Nastavni plan i program po kojem su studirali na prethodnoj visokoškolskoj ustanovi
 6. Dvije fotografije

 

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

Dokumenta koja se predaju prilikom upisa na drugi ciklus studija su:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija);
 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);
 3. Diploma, odnosno Uvjerenje o završenom studiju (original ili ovjerena fotokopija);
 4. Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena ili dodatak diplomi;
 5. Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (samo za studente sa nesrodnih fakulteta);
 6. Biografija;
 7. Dvije fotografije.

 

USLOVI UPISA

Na drugi ciklus ponuđenih studijskih programa Univerziteta za poslovne studije Banja Luka mogu se prijaviti kandidati sa završenim fakultetom iz oblasti društvenih nauka, poslovanja i administracije i prava; prirodnih nauka; inženjerstva, tehnologija i građevinarstva; umjetnosti i humanističkih nauka u trajanju od četiri godine i sa ostvarenih 240 ECTS bodova bez kvalifikacionih ispita, odnosno kandidati sa drugih fakulteta uz obavezu polaganja kvalifikacionih ispita, koje odrede odnosni fakulteti u skladu sa studijskim programima.

 

STUDIJE TREĆEG CIKLUSA

Dokumenta koja se predaju prilikom upisa na treći ciklus studija su:

 1. Biografski i bibliografski podaci kandidata;
 2. Ovjerena fotokopija diplome/uvjerenja prvog i drugog ciklusa, odnosno ovjerena fotokopija diplome/uvjerenja osnovnih i magistarskih studija za studente po starom nebolonjskom programu;
 3. Spisak objavljenih naučnih radova (ukoliko ih kandidat ima);
 4. Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (samo za studente sa nesrodnih fakulteta);
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija);
 6. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija);
 7. Dvije fotografije.

 

USLOVI UPISA

Na treći ciklus studijskog programa Univerziteta za poslovne studije Banja Luka mogu se prijaviti kandidati koji su završili jednogodišnji ili dvogodišnji studij II ciklusa i time stekli akademsko zvanje master ekonomije sa ukupno 300 ECTS bodova stečeno na akreditovanim univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Takođe, aplicirati mogu i kandidati koji su završili dvogodišnji postdiplomski studij (magistarski studij), a prema odredbama Zakona o univerzitetu i ranijih zakonskih rješenja prije usvajanja Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20).

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.