fbpx

Pravna klinika

Pravna klinika

 

Pravna klinika (legal clinic, law clinic, law school clinic) je program pravničkog školovanja koji obezbjeđuje neposredno pravničko iskustvo studentima pravnih fakulteta, a istovremeno opslužuje različite klijente kojima je potrebno pružanje besplatnih pravnih savjeta. Pravne klinike najčešće postupaju po principu “pro bono” u određenim pravnim pitanjima, čime se obezbjeđuju besplatni pravni savjeti.

 

Pravna klinika je interaktivni metod edukacije studenata prava. Studenti tako stiču praktične vještine koje će im biti potrebne kako bi svoju buduću profesiju obavljali kompetentno, savjesno i sa visokim profesionalnim moralom.

 

Pored obrazovanja studenata prava, što je i prioritetan cilj, pravne klinike imaju i vrlo značajnu društvenu ulogu. Naime, u svakom društvu postoji manji ili veći dio populacije koji sebi ne može da obezbijedi advokata, odnosno odgovarajuću pravnu pomoć u rješavanju različitih problema.

Pravne klinike koje rade sa živim klijentima preuzimaju na sebe saradnju i pružanje pravnih savjeta takvim licima, a istovremeno obezbjeđuju i klijente sa kojima će raditi njihovi studenti, uz superviziju profesora.

 

Kliničko pravno obrazovanje ima dvije svrhe:

 

  1. Praktične vještine i profesionalna odgovornost koju stiču studenti uz mogućnost da pravo primjenjuju na žive ljude u stvarnim životnim situacijama
  2. Besplatni pravni savjeti za siromašne, tj. za ljude kojima prijeti rizik socijalne isključenosti.

 

Pravne savjete pružaju studenti koji su završili  posebnu obuku na Pravnoj klinici sa iskusnim profesorima i advokatima.

 

U okviru Pravne klinike Fakulteta pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije Banja Luka realizuju se sljedeće aktivnosti:

 

  1. Simulaciona suđenja;
  2. Predavanja: interaktivna rasprava o aktuelnim pitanjima;
  3. Praktična nastava: predavanje od strane stručnjaka pravne prakse.

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.