FAKULTET PRAVNIH NAUKA

 

 

Fakultet pravnih nauka se ponosi pružanjem kvalitetnog obrazovanja na polju pravnih nauka, pružajući studentima mogućnost da steknu širok spektar opštih, osnovnih pravnih i specijalističkih znanja iz oblasti prava i srodnih nauka. Vjerujemo da je praktično iskustvo ključno za razumijevanje pravnih principa, stoga naši studenti uče na primjerima iz prakse u sudnici, gdje izvode simulacije suđenja. Ova interaktivna metoda omogućava im da se upuste u stvarne situacije i razviju vještine potrebne za uspješno suočavanje sa izazovima pravne profesije.

Jedan od naših najvažnijih programa je Pravna klinika, koja predstavlja inovativan pristup obrazovanju. Kroz ovaj program, studenti imaju priliku da primijene teorijska znanja stečena na predavanjima u konkretnoj pravnoj praksi. Ova vrsta edukacije osigurava da naši studenti budu spremni za profesionalno usmjeravanje nakon završetka studija.

Naš fakultet nudi studijske programe na osnovnim i master studijama, čime studenti stiču zvanja Diplomirani pravnik i Master prava. Kroz ove cikluse studija, pružamo temeljno akademsko znanje i omogućavamo studentima da razviju vještine potrebne za uspješnu karijeru u pravnoj struci.

Studiranje na Fakultetu pravnih nauka otvara vrata visokog zapošljavanja u brojnim branšama. Raznolikost znanja koje naši studenti stiču omogućava im da se prilagode različitim sektorima,kao što su pravosuđe, javna uprava, privatni sektor, nevladine organizacije i mnogi drugi. Pravne nauke su neophodne za formiranje pravne države i stabilnog društva, te je studij na našem fakultetu pravi korak ka postizanju tog cilja.

Ako ste zainteresovani za studiranje pravnih nauka na visokom nivou, pridružite nam se na Fakultetu pravnih nauka na Univerzitetu za poslovne studije i započnite svoje profesionalno akademsko usavršavanje koje će vam otvoriti vrata uspješne karijere!

Dekan

Prof. dr Goran Branković