fbpx

Prelazak sa drugih fakulteta

Prelazak sa drugih fakulteta

PRELAZAK SA DRUGIH FAKULTETA/PREPIS – Kandidati koji se upisuju na prvu godinu studija, a bili su studenti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, ne polažu prijemni ispit, ukoliko imaju priznat najmanje jedan ispit predviđen studijskim planom i programom koju upisuju.

Klasifikaciju i izbor kandidata za upis, u ovom slučaju, vrši posebna Komisija na osnovu vrste studija i uspjeha u prethodnom obrazovanju i rezultata postignuitih na prijemnom ispitu.

Student sa druge visokoškolske ustanove može nastaviti studije na Univerzitetu za poslovne studije u skladu sa važećim propisima.

Student podnosi zahtjev koji razmatra komisija koja, nakon provedene procedure, donosi odluku i o tome obavještava studenta.

Student uz zahtjev, predaje i sva upisna dokumenta, kao i prepis ocjena sa prethodne visokoškolske ustanove.

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.