fbpx

Prijemni ispit

PRIJEMNI ISPIT

PRIJEMNI ISPIT – Kandidati za upis na prvu godinu studija, u prvom upisnom roku, polažu prijemni ispit 30. 6. 2022. godine i 8. 7. 2022. godine.

Kandidati za upis na prvu godinu studija, u drugom upisnom roku, polažu prijemni ispit 31. 8. 2022. godine i 21. 9. 2022. godine.

Rang listu kandidata biće objavljena na oglasnoj ploči Univerziteta i to 15. 7. 2022. i 26. 9. 2022. godine.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU ZA UPIS na studije na UPS-u imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom Bosni i Hercegovini (RS i FBiH), kao i učenici koji su završili srednju školu u inostranstvu, a koji su dokaz o završenoj srednjoj školi nostrifikovali u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Postupku nostrifikacije ne podliježu svjedočanstva i diplome stečene u Republici Srbiji, na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata.

Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta za poslovne studije održavaju se u dva roka: junskom i septembarskom.

Prijemni ispiti polažu se po rasporedu i terminima koji su objavljeni u javnim glasilima, na oglasnoj ploči, na www.univerzitetps.com, kao i na Facebook i Instagram nalogu Univerziteta.

Student ima mogućnost da radi i preliminarne testove kako bi provjerio svoje znanje i bolje se pripremio za prijemni ispit.

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.