fbpx

Fakultet za primjenjenu ekonomiju

biljana_radjenovic_kozic

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić

Prof. dr Biljana Rađenović Kozić, rođena je 28. aprila 1979. godine u Bihaću. Od 1993. godine živi u Banjaluci. Banjalučku Gimnaziju, završila je odličnim uspjehom. Osnovne studije, na Univerzitetu u Banjaluci završila je 2001. godine sa prosječom ocjenom 9,1 i ocjenom 10 diplomirala na temu “Promotivna aktivnost kao instrument marketing miksa na turističkom tržištu”.
Postdiplomske studije, završila je sa prosječnom ocjenom 9,6 na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je 2007. godine odbranila magistarski rad na temu “Planiranje i razvoj turističkog proizvoda destinacije” i time stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Upravljanje integrisanim marketing komunikacijama turističke destinacije u funkciji kreiranja imidža“, odbranila 2011. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i time stekla zvanje doktora ekonomskih nauka.

Na univerzitetu je zaposlena više od deset godina. Prošla je put od demonstratora, asistenta, višeg asistenta, do docenta. Usmjerenost ka studentima i stalno usavršavanje u oblasti koju predaje, te inoviranje nastave, njena su osnovna opredjeljenja. U zvanje docenta, za užu naučnu oblast marketing, prvi put je birana 2011. godine, a u zvane vanrednog profesora na Univerzitetu za poslovne studije izabrana je 2016. godine. Na Univerzitetu za poslovne studije Banjaluka, zaposlena je od 2012. godine, gdje predaje predmete iz oblasti marketinga i marketinga u turizmu. Pored toga, na Univerzitetu za poslovne studije Banjaluka, obavlja poslove i koordinatora za osiguranje kvaliteta. Pored rada u visokom obrazovanju, od 2002. do 2005. godine, bila je zaposlena u konsulantkoj kući gdje je obavljala poslove ekonomske analize i direktora. Stalno, povezivanje teorije i prakse smatra prioritetom u obrazovanju kadrova za 21. vijek, te se i sama trudi slijediti taj put.

Učestovala je u izradi i implementaciji više projekata, od kojih treba spomenuti: “Planiranje turističkog proizvoda Banjaluke”, 2006. godine i “Turistički imidž Banjaluke i diplomatija u funkciji promocije turističkih potencijala”, 2008. godine, oba urađena za Gradsku upravu grada Banjaluka. Najveći projekat, u čijoj izradi je učestvovala kao član tima, svakako je “Strategija razvoja trgovine Republike Srpske do 2015. godine”, urađen za Vladu Republike Srpske. Koautor je “Politike brendiranja u Republici Srpskoj”, urađene za Ministarstvo trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske. Održala je više seminara i konferencija, a neki od njih su i Strategija komunikacije Vlade RS – edukacija za službenike odnosa s javnošću u Vladi RS i više konferencija o marketingu i brendiranju u organizaciji Ministarstva trgovine i turizma. Koator je udžbenika “Istraživanje marketinga”, sa Akademikom prof. dr Borisom Tihijem, jednim od najjvećih stručnjaka iz oblasti marketinga. Napisala je više naučnih i stručnih radova. Udata je i majka jednog dječaka.


FAKULTET ZA PRIMJENJENU EKONOMIJU

Kompleksnost prožimanja spoljnih i internih pretpostavki pokretanja biznisa, uspješnog upravljanja poslovnim procesima te potreba spoznaje (razumijevanja) njihove međuuslovljenosti sa izraženom potrebom za preduzetničkim reagovanjem na probleme i razvojne izazove, uslovili su konceptualnu i sadržajnu strukturu studijskih programa Fakulteta. Nastavni sadržaj i proces su odraz potrebe obrazovanja i osposobljavanja kadrova za sagledavanje interaktivnog djelovanja i prožimanja: ambijenta poslovanja (uloga vlasti), poslovnog svijeta (tržište, konkurencija) i konkretnog biznisa (preduzetništvo) u uslovima internacionalizacije obavljanja djelatnosti i globalizacije prostora.

Izvođenje nastavnog procesa u cjelosti je struktuirano u funkciji: sticanja znanja, razumijevanja tržišnog načina privređivanja, svladavanja upravljačkih vještina i postulata preduzetničkog djelovanja u svim sferama ljudskih aktivnosti odnosno djelatnosti. Obrazovanje studenata konceptom sagledavanja i razumijevanja opštih pretpostavki biznisa produbljuje se konceptom osposobljavanja za konkretne funkcionalne nadležnosti (planiranje, računovodstvo, finansije, analiza poslovanja, upravljanje kadrovskim potencijalom, marketing i upravljanje firmom) kao i sticanjem podloge za dalje usavršavanje u sferi naučnoistraživačkog rada (master, doktorski studij). Razumijevanje i razmišljanje su dvije ključne dimenzije nastavnog procesa koje se stiču i razvijaju povezivanjem i preispitivanjem teoretskih spoznaja sa praktičnim iskustvima (studije slučaja) u funkciji uočavanja i rješavanja problema sa jedne strane te spoznaje poželjnog sistema socijalnih odnosa koji će biti prepoznatljiv po stopama privrednog rasta (ekonomski progres) i rasta životnog standarda (društveni progres), sa druge strane.

Studentima je, preko različitih studijskih grupa, omogućen izbor usmjerenja prema specifičnom užem području u svrhu sticanja posebnih znanja i vještina. Time se dolazi do posebnih kompetencija za proaktivno uključivanje u pojedine funkcionalne segmente poslovnih procesa kao i cjelokupnu organizaciju – sistem na postavkama Teorije kompleksnosti. Posebno ističem da se: studijskim programom, studijskim grupama i savremenim nastavnim procesom studenti osposobljavanju i potiču na kreiranje i razvoj preduzetničke klime, preduzetničkog duha, preduzeničkog ambijenta odnosno preduzetničke dinamike.

Studijski programi i nastavni procesi studente u cjelosti osposobljavaju i motivišu za dalje naučno usavršavanje.


Kompetencije svršenih studenata

Spektar mogućeg djelovanja svršenih studenata seže od osposobljenosti za funkcionalno obavljanje konkretnog radnog zadatka, učešća u timskom radu, upravljanja projektom, i upravljanja pojedinom funkcijom firme do uspješnog upravljanja firmom. Posebna kompetencija svršenih studenata prizlazi iz njihove osposobljenosti za:

posvećenost konkretnoj radnoj obavezi, poslovnoj funkciji, odnosno firmi (profesionalizam, potreba i umješnost sagledavanja cjeline),
poticanje i razvijanje saradnje i razumijevanja (komunikativnost),
proaktivno reagovanje na uočene probleme (kreativnost, uvjeravanje),
reinžinjering poslovnih procesa i restrukturiranje firme (preduzetnički menadžment),
spremnost na donošenje odluka (ustrajnost i odlučnost), i
širenje i razvoj kulture i duha preduzetništva (spremnost za promjene, efektivnost, moralnost i etičnost).

Iz navedenih kompetencija proizlazi nesumnjiva osposobljenost svršenih studenata da, pored širokog spektra područja mogućeg zasnivanja radnog odnosa, odlučno i osmišljeno pokrenu, te uspješno i odgovorno razviju vlastiti biznis.

Studijski program: Menadžment i marketing
Sudijske grupe:

Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje: diplomirani ekonomista 180 ECTS

Studijski program: Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća
Sudijska grupa:

Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje: Diplomirani ekonomista 240 ECTS – odgovarajuće studijske grupe

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Prof. Milena Mićić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Slobodanka Vujčić, ma

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Dragana Đurica, ma
utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Asistent Jelena Šljokavica

svaki dan od 13:00 do 15:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Viši asistent Tatjana Klincov-Vujaković, ma

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Ilija Šušić

ponedjeljak od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.