Radionca na temu „Povećanja prihoda hotela kroz unapređenje strategije određivanja cijena“