Prof. dr Mirjana Delić-Jović
prorektor za nastavu Univerziteta za poslovne studije

Univerzitet za poslovne studije sa svim svojim organizacionim jedinicama, od osnivanja do danas, prošao je različite razvojne faze, u smislu inovacija studijskih programa, prilagođavanja kompetencija, ishoda učenja i zvanja svršenih studenata savremenomom obrazovnom sistemu, zakonskim aktima i tržištu rada, kao i razvoja dualnog obrazovanja. U pogledu organizacione i kadrovske strukture nastavnog osoblja, sa svakom novom akademskog godinom bilježen je pozitivan trend u smislu napredovanja zaposlenih kroz usavršavanja, saradnje sa drugim naučnim i visokoškolskim ustanovama, te naučno-istraživačkog rada u zemlji i inostranstvu. Tako se danas, Univerzitet za poslovne studije detektuje kao visokoškolska ustanova savremenog doba, koja nastavlja svoj razvojni put kroz kontinuirane potvrde o kvalitetu rada, kroz redovne reakreditacije i poštivanje evropskih standarda u oblasti visokog obrazovanja, na tri ciklusa akademskih studija. Cilj nam je kontinuirano inovirati, a u skladu sa primjerima dobre prakse iz okruženja i evropskih zemalja. Pored formalnog dijela nastavnog procesa, održavanje tematskih predavanja, radionica za studente, studijskih posjeta i podsticanje na istraživački rad, neke su od redovnih aktivnosti, a kojima želimo doprinijeti razvoju posebnih vještina i kompetencija naših studenata. Ukoliko je obrazovanje pretpostavka napretka, želja nam je da sa našim studentima i nastavnicima potvrdimo ovu hipotezu.