Prof. dr Biljana Rađenović Kozić
rektor Univerziteta za poslovne studije

Dobrodošli na Univerzitet za poslovne studije!


Univerzitet za poslovne studije predstavlja visokoškolsku ustanovu, koja se u mnogo čemu izdvojila od ostalih i zauzela visoku poziciju u sistemu visokog obrazovanja.  Sama činjenica, da smo bili prvi akreditovani Univerzitet, da smo u drugoj akreditaciji bili prvi privatni Univerzitet upisan u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova te da smo već u procesu druge reakreditacije, jasno govori da pripadamo grupi onih univerziteta koji postavljaju standarde kvaliteta u obrazovanju i garantuju sigurnost studentima, zaposlenima i partnerima. Od samog osnivanja vjerovali smo da privatni univerzitet može postati sinonim kvaliteta, stabilnosti i sigurnosti. Na tome smo predno radili. Na tom putu nastavljamo da djelujemo. Studijski programi Univerziteta za poslovne studije usklađeni su za zahtjevima savremene nauke, ali i zahtjevima prakse. Kao visokoškolska univerzitetska ustanova ne želimo da odstupamo od nauke kao baze univerziteta, ali isto tako težimo da nudimo iskoristiva praktična znanja. 

Vrijeme u kome djelujemo i vrijeme u kome stasavaju naši studenti je vrijeme visokih zahtjeva u kome teorija ima smisla samo onda kada pomaže praksi da bude bolja. Upravo na integraciji teorije i prakse kreiramo naše studijske programe. Studentima i zaposlenima, omogućili smo najbolje uslove za rad i razvoj. Prostorije Univerziteta u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Bijeljini opremljeni su po najvišim standardima. Lokacije naših objekata, birane su u skladu sa savremenim i brzim stilom života naših studenata. Ipak, svjesni činjenice da materijalni resursi jesu važni, ali nisu suština kada je riječ o visokoškolskim ustanovama sa posebnim ponosom ističemo naše kadrove uvjereni da jedan univerzitet čine njegovi nastavnici. Nastavnici na Univerzitetu za poslovne studije su vrhunski naučnici i umjetnici, dokazani u različitim oblastima. Pored toga, vodimo računa da budu pedagozi, koji će svoja znanja nesebično prenijeti na nove generacije. Svrhu djelovanja našeg Univerziteta vidimo upravo u činjenici da kroz podučavanje novih generacija imamo priliku da učinimo društvo boljim.  Svjesni činjenice da postoje razvijenije ekonomije i uređenija društva, ali sa vjerom da je znanje jedina dugoročno održiva konkurentska prednost, sigurni smo da će znanja kojima učimo naše studente učiniti prvo njih konkurentnijim na tržištu rada, a zatim i cjelokupno društvo.