Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

Studentske vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 

 

brosura2017

 

U slučaju da ne možete pristupiti brošuri, kliknite na link ispod da biste preuzeli PDF verziju.

 

 pdf  Preuzmite PDF

 

 

 

 

UPS | Univerzitet za poslovne studije

Studentske vijesti

Obavještenje za studente Fakulteta pravnih nauka

OBAVJEŠTENJE

 

za studente Fakulteta pravnih nauka

studijski program: Pravne nauke

 

Rad u sjedištu: Banja Luka

Predmet: Krivično procesno pravo

 

Prof. dr Mile Matijević

Krivično procesno pravo

Obavještavaju se studenti koji nisu položili ispit iz predmeta Krivično procesno pravo da se mogu prijaviti za dodatne vježbe iz predmeta koje će se održati u više termina u septembru. Vježbe će se sastojati u održavanju simulacionog suđenja u krivičnom predmetu, uz potrebne usmene konsultacije. Studenti koji žele da učestvuju u simulacionom suđenju potrebno je da se prijave na mail predmetnom nastavniku do 01. Semptembra 2013. God.

 

Banja Luka, dana 21.08.2013.godine

 

 

 Dekan

Prof. dr Mile Matijević

Obavještenje za studente druge godine Fakulteta za primjenjenu ekonomiju

OBAVJEŠTENJE

 

za studente druge godine Fakulteta za primjenjenu ekonomiju Banja Luka

studijski program: Menadžment i marketing

 

Rad u sjedištu: Banja Luka

Predmet: Ekonomija korporativnih preduzeća

 

Doc. dr Borislav Bijelić

Ekonomija korporativnih preduzeća

Obavještavaju se studenti II godine Fakulteta za primjenjenu ekonomiju da će se ispit iz predmeta Ekonomija korporativnih preduzeća koji je predviđen u petak 28.06.2013. godine u 15 časova, održavati u srijedu 03.07.2013. godine u 15 časova.

 

Banja Luka, dana 27.06.2013.godine

 

 

 Prorektor za nastavu

Prof. dr Radoja Radić

Obavještenje za studente druge godine Fakulteta za primjenjenu ekonomiju

OBAVJEŠTENJE

 

za studente druge godine Fakulteta za primjenjenu ekonomiju Banja Luka

studijski program: Menadžment i marketing

 

Rad u sjedištu: Banja Luka

Predmet: Trgovinski menadžment

 

Doc. dr Biljana Rađenović Kozić

Trgovinski menadžment

Obavještavaju se studenti II godine Fakulteta za primjenjenu ekonomiju da će se ispit iz predmeta Trgovinski menadžment koji je predviđen u utorak 02.07.2013. godine u 16 časova, održavati u srijedu 03.07.2013. godine u 16 časova.

 

Banja Luka, dana 27.06.2013.godine

 

 

 Prorektor za nastavu

Prof. dr Radoja Radić

Obavještenje za studente Fakulteta za ekologiju

OBAVJEŠTENJE

 

za studente Fakulteta za ekologiju Banja Luka

studijski program: Ekologija

 

Rad u sjedištu: Banja Luka

 

Prof. dr Ivica Radović

Obavještavaju se studenti Fakulteta za ekologiju da će se ispiti kod Prof. dr Ivice Radovića održati 05.07.2013. godine u 15h.

 

Banja Luka, dana 25.06.2013.godine

 

 

Dekan fakulteta za ekologiju

Prof.dr Milorad Balaban

Obavještenje test

OBAVJEŠTENJE / test

za studente druge godine Fakulteta za primjenjenu ekonomiju Banja Luka

studijski program: Menadžment i marketing

Rad u sjedištu: Banja Luka

Predmet: Upravljanje ljudskim resursima

Doc. dr Slađana Lolić

Upravljanje ljudskim resursima

Obavještavaju se studenti II godine Fakulteta za primjenjenu ekonomiju da će se predavanja iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima, koja su predviđena 22.03.2013. godine u 16h, održavati u 29.03.2013. godine u 17 časova.

Banja Luka, dana 20.03.2013.godine

 Prorektor za nastavu

Prof. dr Radoja Radić

Obavještenje za studente četvrte godine Fakulteta za ekologiju

OBAVJEŠTENJE

 

za studente četvrte godine Fakulteta za ekologiju Banja Luka

studijski program: Ekologija

 

Rad u sjedištu: Banja Luka

Predmet: Ekoremedijacije

 

Doc. dr Obrenija Kalamanda

Ekoremedijacije

Obavještavaju se studenti IV godine Fakulteta za ekologiju da će se ispit iz predmeta Ekoremedijacije koji je predviđen 28.06.2013. godine u 16 časova, održati 02.07.2013. godine u 16h.

 

Banja Luka, dana 07.06.2013.godine

 

 

Dekan fakulteta za ekologiju

Prof.dr Milorad Balaban