Univerzitet za poslovne studije
facebookTwiterYtbf

ups u slikama

6. međunarodni naučni skup “Nauka i praksa poslovnih studija”

6.medj skup small

6. međunarodni naučni skup “Nauka i praksa poslovnih studija” biće održan 26. oktobra 2018. godine na Univerzitetu za poslovne studije.

 

 

 

 

 

“Naučni skup ove godine ima karakter međunarodnog, a pitanja kojima će se baviti eminentni naučni radnici, stručnjaci i studenti iz BiH, regiona i šire, usmjerena su na evidentiranu teoriju i praksu sadržanu u ekonomskim, ekološkim, pravnim, turističko-ugostiteljskim, informatičkim i dizajn oblastima”, ističe prof. dr Mile Matijević, predsjednik Organizacionog odbora.

 

Oblasti za pisanje radova i ponuđene teme su:

 

OBLAST EKONOMSKIH NAUKA

 

• Nove tehnologije i novi mediji u teoriji i praksi marketinga,

• Holistički koncept u teoriji i praksi menadžmenta i marketinga,

• Etika i društvena odgovornost u savremenom poslovanju,

• Interni i eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja,

• Savremena privredna kretanja.

 

 

OBLAST EKOLOGIJE

 

• Zaštita životne sredine i upravljanje prirodnim resursima,

• Fundamentalna i primjenjena ekologija,

• Agroinženjering i proizvodnja organske hrane.

 

 

OBLAST PRAVNIH NAUKA

 

• Teorija i praksa pravnih studija,

• Karakteristike savremenih teorijsko praktičnih modela učenja prava,

• Obim i način učešća pravnih stručnjaka u studijama prava.

 

 

OBLAST TURIZMA I HOTELIJERSTVA

 

• Turizam i održivi razvoj,

• Suverenitet hrane i bioenergetska ishrana u funkciji turizma,

• Poslovne komunikacije u receptivnom turizmu.

 

 

INFORMATIČKA I DIZAJN OBLAST

 

• Računarske i informacione tehnologije,

• Softversko inžinjerstvo,

• Dizajn.

 

 

STUDENTSKE TEME

 

• Studentska praksa kao model kvalitetnije pripreme za buduće zanimanje,

• Moguće inovacije NNP u interesu jačanja praktičnog znanja studenata,

• Karakteristični primjeri studentskih radionica, prakse.

 

Informacije o terminima za predaju sažetaka i radova, kao i o kotizaciji dostupne su OVDJE.

 

 

pdf

Uputstvo autorima
pdf Author instruction
pdf Invitation letter
pdf Pozivno pismo
pdf Ogledni primjerak apstrakta
pdf Ogledni primjerak rada