Sastanak u vezi sa saradnjom Univerzieteta za PS i ProCredit Banke