fbpx

Studentski parlament

Studentski parlament

 

Studentski parlament je studentsko predstavničko tijelo Univerziteta za poslovne studije.

Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama Univerziteta.

Svi studenti koji su upisani na studije u akademskoj godini u kojoj se bira studentsko predstavničko tijelo imaju pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta.

Studentski parlament Univerziteta za poslovne studije Banja Luka čine predstavnici svakog od sedam fakulteta čiji mandat traje godinu dana.

Članovima Studentskog parlamenta zagarantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.

Predsjedništvo studentskog parlamenta čine predsjednik, podpredsjednik i sekretar.

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.