PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Kompjuterske tehnologijeO8
2.Poslovane informacijeO7
3.Tehničko crtanje i nacrtna geometrijaO8
4.MatematikaO7
5.Osnovi programiranjaO8
6.Numerička matematikaO8
7.Strategijski menadžment i razvoj proizvodaO7
8.Engleski jezik IO7
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Elektronsko poslovanje i internet marketingO7
2.Arhitektura i organizacija računaraO8
3.Kompjuterski 2D dizajnO8
4.Engleski jezik IIO7
5.Programski jeziciO7
6.Digitalna fotografijaO8
7.Kompjuterski 3D dizajnO8
8.Baze podatakaO7
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Projektovanje inforacionih sistemaO7
2.Računarske mrežeO8
3.Web dizajnO8
4.Softversko inženjerstvoO7
5.Nove softverske tehnologijeO7
6.Menadžment informacionih sistemaO8
7.CASE alati i programiranjeO8
8.Zaštita i sigurnost podatakaO7
Ukupno ECTS:60

ČETVRTA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.ERP sistemiO8
2.Operativni sistemiO8
3.Ekspertni sistemiO7
4.Multimedijalni sistemiO7
5.Upravljanje IT projektimaO7
6.Poslovna inteligencijaO8
7.ZAVRŠNI RADO15
Ukupno ECTS:60