PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Jezik i komunikacijaO8
2.Engleski jezik 1O3
3.Istorija kulture i civilizacije 1: Istorija idejeO8
4.Sociologija i socijalna antropologija: Vizuelna kulturaO8
5.Praksa u redakciji ili samostalni novinarski radO3
6.Informacione tehnologije u novinarstvuO7
7.Novinarske forme i prezentacione tehnike 1O6
8.Didaktički aspekti socijalne antropologije: Medijska kulturaO7
9.Engleski jezik 2O3
10.Istorija kulture i civilizacije 2: Kulturne formacije južnoslovenskih narodaO6
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Teorija u novinarstvuO8
2.Fotografija i ilustracija 1O7
3.Engleski jezik 3O3
4.StatistikaO7
5.Grafički i WEB dizajn 1O5
6.Novinarske forme i prezentacione tehnike 2O7
7.Grafički i WEB dizajn 2O5
8.Fotografija i ilustracija 2O6
9.Specijalizacija u novinarstvu 1O8
10.Stilistika i retorikaI4
11.Kultura i medijiI4
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Kreativno pisanje 1O6
2.Novinarske forme i prezentacione tehnike 3O6
3.Ekonomija i novinarstvoO6
4.Pravo u novinarstvuO6
5.Istraživanje javnog mišljenja i medijski marketingI6
6.Preduzetništvo u novinarstvuI6
7.Istraživačko novinarstvoO5
8.Elektronski mediji i radio novinarstvoO7
9.Specijalizacija u novinarstvu 2O8
10.Finansijski menadžment medijskih kompanijaO5
11.Kreativno pisanje 2I5
12.Upravljanje događajimaI5
Ukupno ECTS:60