PRVA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Istorija države i pravaO7
2.Ekonomija korporativnih preduzećaO7
3.Javne finansijeO8
4.Uvod u pravoO8
5.Politička ekonomijaO8
6.Ekonomija i finansije EUO8
7.Poslovni strani jezikO7
8.Demokratija i ljudska pravaI7
9.Informacioni sistemi pravnih institucijaI7
10.Principi menadžmenta i preduzetništvaI7
11.Finansijska kontrola i revizija O7
Ukupno ECTS:60

DRUGA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Međunarodno krivično pravoO8
2.Radno i socijalno pravoO8
3.Poslovno pravoO7
4.Upravljanje događajimaI7
5.Upravljanje ljudskim resursimaI7
6.Pravo u novinarstvuI7
7.Pravni i politički sistemO8
8.Statistika pravnih institucijaO8
9.Pravo osiguranjaO7
10.Ekološko pravoI7
11.Poslovna kultura i etikaI7
12.Menadžment obrazovanjaI7
Ukupno ECTS:60

TREĆA GODINA

Redni brojNaziv predmetaStatus predmeta : Obavezni (O) Izborni (I)ECTS
1.Bankarsko pravo i hartije od vrijednostiO7
2.Diplomatsko i konzularno pravoO7
3.Pravo EUO8
4.Ustavno i građansko pravoO8
5.Obligacionio pravoO8
6.Međunarodno poslovno pravoO8
7.Finansijsko i berzansko pravoO7
8.Pravo spoljne trgovineI7
9.Pravo industrijske intelektualne svojineI7
10.Javna uprava i lokalna samoupravaI7
11.Humanitarno pravo i pravo nacionalnih manjinaI7
12.Imovinsko pravoI7
Ukupno ECTS:60