Prvi akreditovani univerzitet u sa međunarodno priznatim diplomama

Do današnjeg dana, Univerzitet za poslovne studije licencirao je sljedeće studijske programe:

PRVI CIKLUS OBRAZOVANJA

 1. Poslovne i finansijske studije – 180 ECTS,
 2. Finansije, bankarstvo i osiguranje – 240 ECTS,
 3. Menadžment i marketing – 180 ECTS,
 4. Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća – 240 ECTS,
 5. Grafički dizajn – 180 ECTS,
 6. Grafički dizajn – 240 ECTS,
 7. Računarske i informacione tehnologije – 180 ECTS,
 8. Računarske i informacione tehnologije – 240 ECTS,
 9. Ekologija – 180 ECTS,
 10. Ekologija – 240 ECTS,
 11. Turizam i hotelijerstvo – 180 ECTS,
 12. Turizam i hotelijerstvo – 240 ECTS,
 13. Novinarstvo i komunikologija – 180 ECTS,
 14. Pravo EU – 180 ECTS,
 15. Pravne nauke – 240 ECTS.

DRUGI CIKLUS OBRAZOVANJA

 1. Finansijski, bankarski i berzanski menadžment – 60 ETCS,
 2. Bankarsko i berzansko poslovanje – 60 ECTS,
 3. Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća – 60 ETCS,
 4. Preduzetništvo i menadžment malih i srednjih preduzeća – 60 ECTS,
 5. Ekologija – 60 ETCS,
 6. Informacione tehnologije – 60 ETCS,
 7. Dizajn – 60 ETCS,
 8. Pravne nauke – 60 ETCS,
 9. Turizam – 60 ECTS,
 10. Hotelijerstvo (sa smjerovima Hotelijerstvo, Restoraterstvo i Gastronomija) – 60 ETCS.

TREĆI CIKLUS OBRAZOVANJA

Na trećem ciklusu studija izvodi se trogodišnji (180 ECTS bodova) studijski program Ekonomija i finansije, u sljedećim studijskim grupama:

 1. Računovodstvo i finansije,
 2. Makroekonomija i razvoj,
 3. Menadžment i poslovna ekonomija.

Univerzitet danas ima osam organizacionih јedinica:

 • Fakultet za poslovne i finansiјske studiјe,
 • Fakultet za primјenjenu ekonomiјu,
 • Fakultet za informacione tehnologiјe i dizaјn,
 • Fakultet za ekologiјu,
 • Fakultet za turizam i hoteliјerstvo,
 • Fakultet za novinarstvo i komunikologiјu,
 • Fakultet pravnih nauka,
 • Naučno-istraživački institut.

Licencirane studijske programe izvodimo u sjedištu Univerziteta za poslovne studije u Banjoj Luci, kao i u organizacionim jedinicama u Bijeljini i Istočnom Sarajevu.