fbpx

AKTUELNOSTI

Prof. dr Obrenija Kalamanda
srijeda od 10:00 do 12:00 časova
četvrtak od 10:00 do 12:00 časova

Prof. dr Valentina Duvnjak

ponedjeljak od 12:00 do 14:00 časova
utorak od 10:00 do 12:00

Doc. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Dipl. ecc. Marijana Nikolić

ponedjeljak od 9:00 do 12:00
srijeda od 9: do 12:00

Prof. Milena Mićić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Mr.sc. Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Mr.sc. Slobodanka Vujčić

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Mr.sc. Dragana Đurica
utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Irina Šolaja

ponedeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Doc. dr Kristijan Ristić
srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Viši asistent Tatjana Klincov-Vujaković

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Ilija Šušić

ponedjeljak od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Doc. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Doc. dr Biljana Baraković
ponedjeljak od 12:00 do 14:00
utorak od 12:00 do 14:00

Doc. Miodrag Manojlović

ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Doc. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link