Univerzitet za PS i Visoka škola “BANJA LUKA COLLEGE” su zaključili sporazum o akademskoj saradnji