fbpx

Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Delic Jovic Mirjana fotografija

Doc. dr Mirjana Delić Jović

Doc. dr Mirjana Delić-Jović rođena je 16. decembra 1981. godine u Banjoj Luci. Nakon završene srednje Poljoprivredne škole u Banjoj Luci, 2008. godine diplomirala je na Poljoprivrednom Fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Postdiplomske studije završila je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci gdje je 2014. godine odbranila magistarski rad i time stekla zvanje magistra poljoprivrednih nauka. Doktorsku disertaciju na temu “Upravljanje ruralnim razvojem u cilju postizanja konkurentnosti privrede” odbranila je 2018. godine na Fakultetu za poslovne i finansijske studije Univerziteta za poslovne studije i time stekla zvanje doktora ekonomskih nauka.

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku odbranila je doktorsku disertaciju 2019. godine, na temu „Primjena caklastog endosperma kukuruza u tovu pilića na proizvodne rezultate, oksidativni status i klaonička svojstva” i time stekla zvanje doktora biotehničkih nauka.

Od 2011. godine zaposlena je na Univerzitetu za poslovne studije u zvanju asistenta u nastavi, od 2014. godine u zvanju višeg asistenta, te od 2018. godine u zvanju docenta.

Učestvovala je u nekoliko projekata kao što su: Tempus projekat i dvogodišnji Horizon 2020 projekat, u okviru “Evropska noć istraživača BiH 2016” i “Evropska noć istraživača BiH 2017”.Učestovala je u organizaciji naučno-stručnih skupova. Prošla je obuku za pisanje EU projekata i član je uređivačkog odbora časopisa “Poslovne studije”. Udata je i majka dvije kćerke.

Odabrane reference:

 1. Mirjana Delić-Jović, Stoja Jotanović, Marinko Vekić, Ratko Mijatović, Đorđe Savić, Dubravko Pocrnja. 2012. „Ekološki aspekti gazdovanja stajskim đubrivom u četiri različita regiona Republike Srpske“ Ekološki spektar, zbornik radova Banjaluka,, 60-68.UDK 631.862:502.175 (497.6 RS).
 2. Dragana Ristić, Nada Šumatić, Biljana Lubarda, Mirjana Delić-Jović, Danijela Knežević, Zoran Kovačević, 2012. “Dendroflora parka Narodni heroji u Doboju“ Ekološki spektar, zbornik radova, Banjaluka, 351-360. UDK 630*174/*176:712.25(497.6 DOBOJ).
 3. Radenko Đurica. Miloš Nožinić, Slobodanka Vujčić, Dragana Ristić, Mirjana Delić-Jović, 2012. „Mikotoksini kao ekološko-ekonomski i zdravstveni problem“, Ekološki spektar, zbornik radova Banjaluka, 497-508. UDK 582.28:614.
 4. Mirjana Delić-Jović, Slobodanka Vujčić, 2014. Prebiotici kao ekološka zamjena za antibiotike u ishrani životinja i uticaj na konzumaciju hrane. Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banjaluka, IV međunarodna naučna konferencija „Od krize prema razvoju“ UDK 637.146.1:658.562.
 5. Kalamanda Obrenija, Vujčić Slobodanka, Delić-Jović Mirjana, 2015. Ispitivanje kvaliteta vazduha na lokalitetu regionalne deponije Banja Luka. Časopis „Poslovne studije“ Godina VII, Broj 13-14, ISSN: 2232-8157. UDK: 005.96. DOI: 10.7251/POS1514 277K
 6. Mirjana Delić-Jović, Kalamanda Obrenija, 2016. Analiza upravljanja otpadom u Republici Srpskoj i Srbiji sa osvrtom na neke Evropske zemlje. Časopis „Poslovne studije“ Godina VIII, Broj 15-16, ISSN: 2232-8157. UDK: 005.96. DOI: 10.7251/POS1616197D
 7. Dragana Đurica, Mirjana Delić-Jović, Slobodanka Vujčić, 2016. Interakcije makrofita i makroinvertebrata. Časopis „Poslovne studije“ Godina VIII, Broj 15-16, ISSN: 2232-8157. UDK: 005.96. DOI: 10.7251/POS1616313J.
 8. Mirjana Delić-Jović, N. Pračić, H.Vilić, Stoja Jotanović, 2016. Wirksamkeit von Präbiotika auf Leistungsmerkmale in der Ferkelaufzucht. Züchtungskunde, 88, (4) S. 293–307, 2016, ISSN 0044-5401, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
 9. Mirjana Delić-Jović, Dragana Đurica, Slobodanka Vujčić, 2017. Ekološki održiva proizvodnja u Republici Srpaskoj. Zbornik radova “Nauka i praksa poslovnih studija”, 5. Međunarodni naučni skup. 2017, ISSN 2566-3178, UDK 33+34 (082).
 10. Slobodanka Vujčić, Dragana Đurica, Mirjana Delić-Jović 2017. Značaj monitoring cijanobakterija u akvatičnim ekosistemima. Zbornik radova “Nauka i praksa poslovnih studija”, 5. Međunarodni naučni skup. 2017, ISSN 2566-3178, UDK 33+34 (082).
 11. Mirjana Delić-Jović, Dragana Ristić, Slobodanka Vujčić. 2013. “Savremena biotehnologija-kloniranje” Časopis „Poslovne studije“ Godina V, Broj 9-10, ISSN: 2232-8157. UDK:005.96.2013. UDK: 575.113.1:159.922(0.034.4). COBISS.BH-ID 3838488. DOI: 10.7251/POS1310359D.
 12. Mirjana Delić-Jović, Dragana Đurica, Slobodanka Vujčić. 2014. “Mikotoksini kontaminenti hrane” Časopis „Poslovne studije“ Godina VI, Broj 11-12, ISSN: 2232-8157. UDK:005.96.2014. UDK: 636.084/086. DOI: 10.7251/POS1412519D.
 13. Vujčić Slobodanka, Đurica Dragana, Delić-Jović Mirjana. 2014. “Ekološki i zdravstveni problemi kao posledice modernizacije”. Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banjaluka, IV međunarodna naučna konferencija „Od krize prema razvoju“ .UDK 504.5:616 .
 14. Đurica Dragana, Delić- Jović Mirjana, Vujčić Slobodanka, 2015. Prirodni resursi Republike Srpske i održivi razvoj.       Časopis „Poslovne studije“ Godina VII, Broj 13-14, ISSN: 2232-8157. UDK: 005.96. DOI: 10.7251/POS1514575J.
 15. Delić -Jović Mirjana, Đurica Dragana, Kalamanda Obrenija, Vujčić Slobodanka, 2015. Ruralni razvoj Republike Srpske sa posebnim osvrtom na Banja Luku. Časopis „Poslovne studije“ Godina VII, Broj 13-14, ISSN: 2232-8157. UDK: 005.96. DOI: 10.7251/POS1514595D.
 16. Radenko Đurica, Dragana Đurica, Slobodanka Vujčić, Mirjana Delić-Jović, 2014. Ekološke posledice poplava u Republici Srpskoj maj 2014. godine.”Časopis Vještak”. UDK: 504.4/8(497.6 RS)“2014“. Centar za vještačenje. DOI: 10.7251/VJE1401097DJ. 97-102.
 17. Mirjana Delić-Jović, 2018. Aditivi u ishrani domaćih životinja. Agro Planeta, magazin za poljoprivredu i ruralni razvoj. Godina III, broj 20.
 18. Dragana Ristić, Dragana Vukov, Ružica Igić, Mirjana-Delić Jović, Slobodanka Vujčić.2013. “Prisustvo iznačaj ugroženih biljnih vrasta kanala Bezdan Baja u Republici Srbiji“ X savjetovanje hemičara, tehnolga i ekologa Republike Srpske, Banjaluka, Zbornika radova, 712-722.

 

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta za poslovne studije rođen je iz prepoznavanja bitnih promjena na globalnoj privrednoj sceni našeg regiona: pojačana zainteresovanost savremenih turista za potencijale kojima raspolažemo kao što su (obilje netaknute prirode, potraga za zdravom hranom, pitkom vodom i raznolikošću svih vrsta). Kako je turizam, a uz njega hotelijerstvo i gastronomija, privredna grana koja je u stalnom usponu, neadekvatnost kadrova koji rade u ovoj oblasti postaje sve veća kočnica daljeg razvoja i uključivanja BiH i RS u turističke tokove regiona i Evrope. Obrazovanje kadrova koji će moći prepoznati naše turističke prednosti, pretvoriti ih u kvalitetne turističke proizvode, promovisati i prodati, je nešto što je prijeko potrebno i što može postati generator održivog razvoja na duži period. Slogan fakulteta „Povratak prirodi i čovjeku“ nastao je iz orijentacije savremenih turista na nove oblike turizma: seoski, avanturistički, turizam na vodama, hodočasnički, kulturni i sl. Na taj način, ističemo naše iskonske konkurentske prednosti: raznolikost reljefa, klime, kulture, vjere i našu gostoljubivost. Novi kadrovi se obrazuju u odnosu na stvarna turistička kretanja i prateće elemente: izgradnja, opremanje i organizacija svih vrsta smještaja te gastronomija, koja uz naše etno običaje, manifestacije i sadržaje postaje naš turistički brend. Studenti su, a ne profesori, u centru naših strateških programa, tako da profesori preuzimaju veliku odgovornost za njihovo obrazovanje, razvoj preduzetničkog duha i osposobljavanje za prepoznavanje promjena iz okruženja. Tako studenti imaju priliku da te promjene pretvore u svoje šanse i priliku za razvoj grada, regije i države. U skladu s tim,  na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo napravljen je izbor predmeta i okupljeni su najkvalitetniji kadrovi iz okruženja sa mnogo gostujućih eminentnih imena iz ove oblasti.

Studijski program: Turizam i hotelijerstvo
Sudijske grupe:

Dužina trajanja studija: tri godine
Broj ECTS: 180
Stručno zvanje:
Diplomirani menadžer turizma 180 ECTS
Diplomirani menadžer hotelijerstva 180 ECTS
Diplomirani menadžer restoraterstva 180 ECTS
Diplomirani menadžer gastronomije 180 ECTS

Studijski program: Turizam i hotelijerstvo
Sudijske grupe:

Dužina trajanja studija: četiri godine
Broj ECTS: 240
Stručno zvanje:
Diplomirani menadžer turizma 240 ECTS
Diplomirani menadžer hotelijerstva 240 ECTS
Diplomirani menadžer restoraterstva 240 ECTS
Diplomirani menadžer gastronomije 240 ECTS

Raspored predavanja i ispita

 
Fakultet za poslovne i finansijske studije RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za primjenjenu ekonomiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za informacione tehnologije i dizajn RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za ekologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za turizam i hotelijerstvo RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet za novinarstvo i komunikologiju RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
Fakultet pravnih nauka RASPORED PREDAVANJA ISPITNI ROKOVI
close-link

Prof. dr Valentina Duvnjak
ponedjeljak od 09:00 do 11:00 časova
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Biljana Rađenović-Kozić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
utorak od 10:00 do 12:00

Prof. Milena Mićić

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Doc. dr Mirjana Delić-Jović

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Slobodanka Vujčić, ma

utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Viši asistent Dragana Đurica, ma
utorak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Asistent Jelena Šljokavica

svaki dan od 13:00 do 15:00

Prof. dr Kristijan Ristić

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Viši asistent Tatjana Klincov-Vujaković, ma

srijeda od 10:00 do 13:00
četvrtak od 10:00 do 13:00

Prof. dr Ilija Šušić

ponedjeljak od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Prof. dr Goran Branković

ponedjeljak od 12:00 do 13:00
petak od 12:00 do 13:00

Prof. mr Miodrag Manojlović
ponedjeljak od 9:00 do 11:00
četvrtak od 09:00 do 11:00

Prof. dr Mile Matijević

četvrtak od 15:00 do 16:00

Doc. Radenko Milak

ponedjeljak od 10:00 do 12:00
srijeda od 10:00 do 12:00

Prof. dr Zoran Babić

utorak od 10:00 do 12:00
četvrtak od 14:00 do 16:00

Prof. dr Marija Knežević

srijeda od 12:00 do 14:00
četvrtak od 12:00 do 14:00

Univerzitet za poslovne studije raspisuje konkurse za upis studenata na prvi, drugi i treći ciklus visokog obrazovanja.

Konkurs za upis studenata na studije I ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije II ciklusa.

Konkurs za upis studenata na studije III ciklusa.